Archive for June 4th, 2016

Ffordd Naturiol i whiten Dannedd Hawdd

Os ydych am ffordd naturiol i whiten danneddheb brynu pob pecynnau drud y rhai, dim ond yn mynd yn ôl i'r hen amser. Defnyddiwch meddyginiaethau cartref y nain a mom yn ôl pob tebyg eisoes yn gwybod. Os oes yna ddolur, poen, torri, neu unrhyw beth arall, mae bob amser yn ateb neu iachâd cuddio yn y cwpwrdd yn rhywle. Un peth yn berthnasol i whitening dannedd. Ystyriwch ffordd naturiol i whiten dannedd isod ac yn synnu o'r canlyniadau rhai a ddefnyddir.

Os ydych yn hoffi mefus ac wrth gwrs nid alergedd iddo, gwneud rhai Shortcake mefus a whiten eich dannedd ar yr un pryd. Mefus yn ffordd naturiol i whiten dannedd. Dim ond yn torri mefus mawr yn ei hanner a'i roi yn eich ceg. Sicrhewch fod y tu mewn yn y tu mewn i'ch ceg. Rhwbiwch bob un sy'n sudd mefus blasus a mefus a lled eich dannedd nes eu bod i gyd yn cynnwys yn binc. Arhoswch deng dda munud ac yna defnyddiwch eich past dannedd. Dylai eich past dannedd, wrth gwrs, fod yn gyd yn naturiol ac ni sgraffinyddion neu effeithiau niweidiol eraill. Yn dibynnu ar sut yr ydych am gwyn, gwneud hyn ddwywaith y dydd pan fyddwch yn brwsio ddwywaith y dydd. cael amynedd, bob dydd, byddwch yn gweld dannedd naturiol yn wynnach. Bydd hyn hefyd yn helpu gyda staeniau coffi ac unrhyw beth arall i leihau'r staeniau ar eich dannedd.

Efallai eich bod wedi clywed am soda pobi ar gyfer eich dannedd. Os nad oes gennych, yna rydych yn iawn, ifanc iawn. Gall unrhyw un dros ddeugain i hanner can mlynedd oed yn gwybod mom neu nain bod soda pobi yn ffordd naturiol i whiten dannedd at jyst yn brwsio'ch dannedd. Ydw, efallai past dannedd yn cael ei ddefnyddio. ond, os oedd gennych rieni genhedlaeth hŷn, Roedd soda pobi bob amser ar y rhestr. Ydy, mae'n wir yn gweithio ac ni ellir ei sgraffiniol. Defnyddiwch chwarter wrth frwsio eich dannedd gan fod hwn yn ffordd naturiol i whiten dannedd. Dim ond yn cael eich brws dannedd yn wlyb ac yn dipio i mewn i'r soda pobi. Ar ôl brwsio i gael gwared ar y blas, defnyddio'r holl golchi ceg naturiol ar gyfer y teimlad mintys glân. Nawr, 'ch jyst dysgu hen ffasiwn iawn ffordd naturiol i whiten danneddadref.

Rydym i gyd yn defnyddio finegr i lanhau gyda. Mae'r cynhyrchion glanhau byddwch yn prynu gennych finegr ynddo yn rhywle, os ydynt yn wirioneddol naturiol. Anyway, ffordd naturiol i whiten dannedd yn cartref, defnyddio dim ond finegr gwyn a thua hanner cwpan. Hefyd yn ychwanegu tua llwy fwrdd o halen os ydych yn dymuno. Mae'r halen yn helpu i dynhau eich deintgig sy'n sensitif ac yn gwaedu. Mae'n ateb naturiol i helpu. Cyn i chi fynd i gysgu yn y nos, jyst ddefnyddio fel cegolch a rinsiwch yn drylwyr. Bydd eich dannedd yn dod yn gryfach ac yn dangos gwên hyfryd.

Os ydych yn wirioneddol yn ddiog a dysgu yr holl dulliau hynny sut i whiten dannedd yn y cartref yn edrych yn rhy galed, dim ond yn defnyddio past dannedd mintys. Defnyddiwch ef o leiaf dwy neu dair gwaith y dydd. Bydd eich dannedd bendant yn pefriog gyflym iawn. Gallwch hefyd syrffio'r dros y rhyngrwyd i gasglu rhagor o wybodaeth am y syniadau am y ffordd naturiol i whiten dannedd.

Byddwch y cyntaf i gynnig sylwadau - Beth yn eich barn chi?
Postiwyd gan Guide Dannedd whiten - Mehefin 4, 2016 at 11:57 PM

categorïau: Whiten Awgrymiadau Dannedd   Tagiau: , , ,

Sut i whiten dannedd gan ddefnyddio cartref whitening dull

Having a beautiful shiny pair of teeth is a dream for everybody as long as you know sut i whiten eich dannedd. Gallwch hefyd wneud eich dannedd llachar ac yn wynnach gyda whitening pecyn dannedd neu therapi ddeintyddol. Fodd bynnag, whitening teeth following any of these methods normally costs too high that most of the people cannot afford. Ar ben hynny, these methods don’t always provide the best and the most desired result. Apart from over-the-counter teeth whitening kits and expensive dental surgery, you have one more option sut i whiten eich dannedd that helps you get stain-free, pearly white teeth without putting any financial burden on you. You will be able to know how to whiten your teeth using home teeth whitening method. Home teeth whitening methods often work more effectively than other methods. In addition to that, home-based techniques cost you very little that you can surely afford. Below are the ways sut i whiten eich dannedd in an affordable cost.

  • Baking soda is available in the kitchen of almost every house and helps sut i whiten eich dannedd. People use baking soda as a tastemaker. Baking soda is also used for cleaning purposes. It works effectively to remove pungent odor from the refrigerator. You can use baking soda for cleaning your teeth. Baking soda is abrasive in nature and this feature helps you remove stain from the outermost surface of your teeth. For tooth whitening, take a spoon of soda, a few drop of water and a moist soft-bristled toothbrush. Take the soda on your palm and add drops of water to it to make a paste of it. Now dip the toothbrush into the paste and brush your teeth. You can follow this method as much as once every week.

  • There are some fruits that help sut i whiten eich dannedd; but strawberries work the best in order to whiten your teeth. It is one of the easiest, effective and less expensive home teeth whitening kits. Strawberry contains malic acid as an active ingredient. This organic ingredient helps on sut i whiten eich dannedd to loosen the stains from the surface of the teeth. For best results, you can use baking soda along with strawberries. Cut one medium sized ripe strawberry into small pieces and take the pieces in a bowl. Then add half spoon of soda to the fruit and mash the mixture with a fork to blend it well until it gets a pulpy consistency. Now apply this mixture on your teeth with a toothbrush and wait for a few minutes. Then rinse your mouth well with plain water. You can do this for once in every week.

  • This is another good option of sut i whiten eich dannedd adref. In many houses, it is used to disinfect cuts and trivial scratches. It can be used as an excellent teeth whitener. Most expensive toothpastes contain peroxide as the major ingredient. You can use it as a mouthwash and also teeth whitener. Take one-fourth cup of peroxide into your mouth and gurgle for about one minute. Then rinse your mouth thoroughly with plain water. Brush your teeth after using peroxide to get better effect. You can use peroxide once in every day to get the most expected result.

Byddwch y cyntaf i gynnig sylwadau - Beth yn eich barn chi?
Postiwyd gan Guide Dannedd whiten - Mehefin 4, 2016 at 10:24 AM

categorïau: Whiten Awgrymiadau Dannedd   Tagiau: , ,

nesaf Tudalen »