Ffordd Naturiol i whiten Dannedd Hawdd

Os ydych am ffordd naturiol i whiten danneddheb brynu pob pecynnau drud y rhai, dim ond yn mynd yn ôl i'r hen amser. Defnyddiwch meddyginiaethau cartref y nain a mom yn ôl pob tebyg eisoes yn gwybod. Os oes yna ddolur, poen, torri, neu unrhyw beth arall, mae bob amser yn ateb neu iachâd cuddio yn y cwpwrdd yn rhywle. Un peth yn berthnasol i whitening dannedd. Ystyriwch ffordd naturiol i whiten dannedd isod ac yn synnu o'r canlyniadau rhai a ddefnyddir.

Os ydych yn hoffi mefus ac wrth gwrs nid alergedd iddo, gwneud rhai Shortcake mefus a whiten eich dannedd ar yr un pryd. Mefus yn ffordd naturiol i whiten dannedd. Dim ond yn torri mefus mawr yn ei hanner a'i roi yn eich ceg. Sicrhewch fod y tu mewn yn y tu mewn i'ch ceg. Rhwbiwch bob un sy'n sudd mefus blasus a mefus a lled eich dannedd nes eu bod i gyd yn cynnwys yn binc. Arhoswch deng dda munud ac yna defnyddiwch eich past dannedd. Dylai eich past dannedd, wrth gwrs, fod yn gyd yn naturiol ac ni sgraffinyddion neu effeithiau niweidiol eraill. Yn dibynnu ar sut yr ydych am gwyn, gwneud hyn ddwywaith y dydd pan fyddwch yn brwsio ddwywaith y dydd. cael amynedd, bob dydd, byddwch yn gweld dannedd naturiol yn wynnach. Bydd hyn hefyd yn helpu gyda staeniau coffi ac unrhyw beth arall i leihau'r staeniau ar eich dannedd.

Efallai eich bod wedi clywed am soda pobi ar gyfer eich dannedd. Os nad oes gennych, yna rydych yn iawn, ifanc iawn. Gall unrhyw un dros ddeugain i hanner can mlynedd oed yn gwybod mom neu nain bod soda pobi yn ffordd naturiol i whiten dannedd at jyst yn brwsio'ch dannedd. Ydw, efallai past dannedd yn cael ei ddefnyddio. ond, os oedd gennych rieni genhedlaeth hŷn, Roedd soda pobi bob amser ar y rhestr. Ydy, mae'n wir yn gweithio ac ni ellir ei sgraffiniol. Defnyddiwch chwarter wrth frwsio eich dannedd gan fod hwn yn ffordd naturiol i whiten dannedd. Dim ond yn cael eich brws dannedd yn wlyb ac yn dipio i mewn i'r soda pobi. Ar ôl brwsio i gael gwared ar y blas, defnyddio'r holl golchi ceg naturiol ar gyfer y teimlad mintys glân. Nawr, 'ch jyst dysgu hen ffasiwn iawn ffordd naturiol i whiten danneddadref.

Rydym i gyd yn defnyddio finegr i lanhau gyda. Mae'r cynhyrchion glanhau byddwch yn prynu gennych finegr ynddo yn rhywle, os ydynt yn wirioneddol naturiol. Anyway, ffordd naturiol i whiten dannedd yn cartref, defnyddio dim ond finegr gwyn a thua hanner cwpan. Hefyd yn ychwanegu tua llwy fwrdd o halen os ydych yn dymuno. Mae'r halen yn helpu i dynhau eich deintgig sy'n sensitif ac yn gwaedu. Mae'n ateb naturiol i helpu. Cyn i chi fynd i gysgu yn y nos, jyst ddefnyddio fel cegolch a rinsiwch yn drylwyr. Bydd eich dannedd yn dod yn gryfach ac yn dangos gwên hyfryd.

Os ydych yn wirioneddol yn ddiog a dysgu yr holl dulliau hynny sut i whiten dannedd yn y cartref yn edrych yn rhy galed, dim ond yn defnyddio past dannedd mintys. Defnyddiwch ef o leiaf dwy neu dair gwaith y dydd. Bydd eich dannedd bendant yn pefriog gyflym iawn. Gallwch hefyd syrffio'r dros y rhyngrwyd i gasglu rhagor o wybodaeth am y syniadau am y ffordd naturiol i whiten dannedd.