swyddi tagio "dannedd gwyn"

Byddwch yn Hyderus Yn Eich Smile a dannedd gwyn

Mae llawer o bobl hir ar gyfer eu dannedd yn wyn. Mae amrywiaeth o gamau y gallwch eu gwneud i sicrhau bod eich dannedd Ni fydd troi'n felyn. Mae yna ffyrdd o whiten eich dannedd gwyn eto. Mae'r erthygl hon yn cynnwys awgrymiadau gwahanol ar gyfer cael chi dannedd gwyn a'u cadw'n gwyn.

Gwnewch yn siŵr bod eich dannedd yn cael eu glanhau ofalus cyn defnyddio whitening cartref y regimen dannedd. Bydd dannedd whitening cynnyrch fod yn fwy effeithlon os byddwch yn gwneud cais nhw ar hollol lân teeth.If eich dannedd yn cael eu glanhau pan fyddwch whiten cyn frwsio yna bydd y canlyniadau yn gysgod anwastad.

Mae pawb yn gwybod bod ffrwythau sitrws, fel orennau neu lemonau, yn llawn fitamin C, ond oeddech chi'n gwybod y gallant ei wneud i chi dannedd wynnach? Gallwch hyd yn oed ddefnyddio croen lemwn neu oren, holl rhaid i chi ei wneud yw rhwbio'r wyneb eich dannedd yn erbyn y rhan cefn, sy'n achosi iddynt pefrio. Trwy roi ychydig o halen ar y croen y lemwn neu oren, gallai'r canlyniad gael ei wella.

Y peth pwysig cyntaf wrth geisio cadw eich dannedd gwyn yw cleanings proffesiynol. Cael eich dannedd glanhau bob chwe mis a bob amser drefnu eich apwyntiad yn y dyfodol pan fyddwch yn eich glanhau cyfredol.

Mae'r cynhyrchion hyn yn cynnwys cemegolion sy'n staen eich dannedd. garwedd y brwsh yw beth sy'n gwneud yn siŵr bod eich dannedd yn lân.

Os soda yfed, te, coffi neu win tywyll, sipian dŵr yn ogystal. Bydd y rhain yn diodydd tywyllach staen eich dannedd, yn enwedig os ydynt yn cael eu bwyta yn rheolaidd. Gall swishing llymeidiau o ddŵr o gwmpas yn eich ceg rhwng llymeidiau o ddiodydd hyn yn helpu cael gwared ar unrhyw weddillion a allai arwain at staenio. Ar ôl yfed diodydd hyn, cofiwch i frwsio eich dannedd cyn gynted ag y bo modd.

Mae ffordd yn hysbys fawr ddim i gael eich dannedd eu gwynaf yw defnyddio rhai ffrwythau. Mae enghreifftiau cwpl o ffrwythau ardderchog sy'n gallu whiten dannedd yn orennau ac orennau. Gallech hefyd rhwbio yn erbyn croen oren wyneb eich dannedd i whiten nhw.

Cariwch brws dannedd bach y gallwch eu defnyddio ar ôl bwyta siwgr. Yr eitemau bwyd hyn yn cadw at eich dannedd yn hawdd, a dechrau ar y broses staenio neu ychwanegu ato. Ar ôl trin eich hun at y melys, cymryd ychydig o funudau i frwsio. Nid oes angen Past dannedd os ydych prysgwydd eich dannedd ac yna rinsiwch yn dda.

Ni fydd eich coronau whiten fel y gweddill eich dannedd. Bydd eich coronau yn aros yr un fath â'ch dannedd cael wynnach. Gallai hyn wneud y coronau sefyll allan hyd yn oed yn fwy nag o'r blaen.

Mae angen i chi atal buildup plac oherwydd gall achosi i'ch dannedd i ddod yn afliwiedig.

10 Cofnodion

Cadwch brws dannedd wedi'i roi i gadw i ffwrdd am pan fyddwch yn bwyta candy neu felysion eraill. Oherwydd bod y bwydydd hyn yn cadw at y dannedd yn hawdd iawn, gallant hyrwyddo staenio. Wedi mwynhau'r melysion, brwsio am ddau neu dri munud. Nid oes rhaid i chi gael past dannedd, cyn belled ag y byddwch yn sgrwbio'r dannedd yn dda a rinsiwch gyda dŵr hael.

Gall olew cnau coco organig yn cael ei ddefnyddio fel asiant whitening gwych ar gyfer eich teeth.If ydych yn defnyddio olew cnau coco fel cegolch, gall whiten eich dannedd mewn tua 10 munud y dydd. ar ôl tua 10 cofnodion, rinsiwch eich ceg allan a brwsh gymaint ag arfer. Gallech weld rhai canlyniadau mewn ychydig llai na ddyddiau.

Bydd brwsio'ch dannedd ar ôl pob pryd bwyd yn helpu i'w cadw'n rhydd o discoloring. Mae hyn yn hanfodol pan fyddwch yn yfed coffi.

Gall olew cnau coco organig fod yr un y tocyn i whitening eich dannedd. Gall rhoi eich dannedd rinsiwch dyddiol o 10 munud mewn olew cnau coco gael effeithiau mawr ar y gwynder eich gwên. Ar ôl 10 cofnodion wedi mynd heibio, rinsiwch eich ceg ac yn glanhau eich dannedd fel arfer. Dylech weld rhai canlyniadau ar ôl ychydig ddyddiau.

Gall eich deintydd yn dweud wrthych pa gartref dannedd gorau heb niweidio enamel neu deintgig.

Brwsiwch eich dannedd yn rheolaidd os oes gennych gwên fawr. Gall bwyd a eraill eitemau yn adeiladu ar eich dannedd ac yn eu staenio. Ni fydd yn rhaid i chi poeni am liwiau dant os ydych yn brwsio eich dannedd yn rheolaidd.

Mae dŵr yn arf hanfodol yn y frwydr yn erbyn staeniau. Mae'n eich helpu i rinsiwch oddi ar eich dannedd yn ogystal â rhwystro staenio. Mae'n arfer iechyd da i gadw eich defnydd dŵr i fyny bob dydd, yn enwedig ar ôl pob pryd bwyd.

Er mwyn cynnal y gwynder eich dannedd, mynd at y deintydd yn rheolaidd am glân a gwiriad i fyny yn rhaid. Mae cael yn rheolaidd yn ffordd wych o gadw eich dannedd gwyn. Dylech ymweld â'ch deintydd o leiaf bob chwe mis.

Hydrogen perocsid

Gan ddefnyddio gwynnu phast dannedd yw'r ffordd hawsaf i gael pearly rhai dannedd gwyn eich bod wedi bod yn chwilio am. drwy ffrithiant, past dannedd hwn rids staeniau a phlac. Dros amser, bydd gennych ddannedd mwy disglair wrth i'r staeniau yn dechrau diflannu.

Hydrogen perocsid ddylai triniaeth ddiogel i whitening dannedd. Mae'n anniogel a gall achosi eich dannedd afliwiedig; efallai y byddwch hefyd yn y diwedd gyda dau dannedd o wahanol liwiau. Osgoi unrhyw gynnyrch sydd â hydrogen perocsid.

Enamel yn haen o fwynau ar yr haen mwynau amddiffynnol sy'n helpu i atal heintiau gwraidd yn ogystal â phethau eraill a all niweidio dannedd. Gall rhai cynhyrchion dannedd whitening effaith negyddol ar y gwynder eich dannedd.

Os ydych yn brwsio a fflos eich dannedd ddwywaith y dydd, mae'n debyg y byddwch yn cael dannedd wynnach gymharu â rhai nad ydynt yn gwneud hyn yn aml. Bydd defnyddio'r dulliau hyn gael gwared ar y buildup o plac sy'n discolors eich dannedd. Mae'n syniad da i frwsio eich dannedd a hefyd fflos ar ôl pob pryd bwyd.

Bydd rhaid i chi leihau eich coffi i gael wynnach o smile.As galed ag y gallai hyn fod i lawer o bobl, coffi yn brif achos o ddannedd afliwiedig a staenio. Ceisiwch yfed siocled poeth yn hytrach na goffi.

Mae'r sitrws mewn lemwn a sudd leim gall whiten eich dannedd yn effeithiol yn hen chwedl gwragedd. Mae'n syniad da i aros yn gyfan gwbl oddi wrth y dull hwn o driniaeth.

Dylech wybod bod unrhyw ateb whitening dim ond yn gweithio ar ddannedd naturiol. Unrhyw arwynebau artiffisial, gan gynnwys coronau, bondio, Ni fydd mewnblaniadau ac yn y blaen yn cael ei newid mewn lliw. Gallai Gan ddefnyddio Whiteners dannedd achosi gwaith deintyddol, megis coronau, i sefyll allan yn erbyn eich dannedd gwyn naturiol.

Bydd gennych ddannedd iachach ac yn wynnach ar drefn glanhau sylfaenol yn rheolaidd gyda phast dannedd a flossing. Cynnyrch sy'n cynnwys soda pobi yn effeithiol wrth gael gwared ar staeniau wrth i chi fflos a flossing.

Gall ffrwythau sitrws cael gormod o asid ar gyfer dylai eich teeth.You hefyd osgoi sudd sitrws yn ogystal. Mae'r asidau a gynhwysir yn ofnadwy ar gyfer eich dannedd. Byddwch hefyd yn dymuno osgoi bwyta bwydydd hyn cyn i chi gosod i lawr yn y nos, oherwydd eu bod yn eich gwneud yn fwy tebygol o ddioddef o reflux asid, sydd hefyd yn gallu niweidio eich dannedd.

Os ydych yn diddordeb mewn whitening eich dannedd, siaradwch â'ch deintydd yn gyntaf. Nid yw whitening ydych dannedd yn waith cosmetig syml. Ewch at eich deintyddion yn rheolaidd i wneud yn siŵr eich dannedd yn iach. Gwnewch yn siwr i siarad â deintydd am regimen dannedd whitening.

Gwnewch powdr drwy malu gyda'i gilydd pilio oren a dail llawryf. Gall hyn powdr yn cael eu cymhwyso at eich brws dannedd a sensitifrwydd.

Peidiwch â whiten eich dannedd os oes gennych faterion deintyddol heb eu datrys fel cavities.Make siwr i ymgynghori â'ch deintydd cyn dechrau unrhyw gartref weithdrefnau whitening yn briodol i chi.

Peidiwch ag ymddiried past dannedd sy'n honni y byddant yn rhoi dannedd wynnach chi. Mae llawer o dim ond ychydig yn whiten eich dannedd, os o gwbl, ond gallwch ddefnyddio cynhyrchion eraill os ydych eisiau dannedd gwyn. Os byddwch yn gwneud prynu past dannedd whitening, prynu un sy'n cynnwys soda pobi, gan ei fod mewn gwirionedd yn gallu helpu.

Fel y nodwyd o'r blaen, mae yna lawer o wahanol bobl sydd am gael dannedd gwyn. Gall llawer o strategaethau gwahanol yn cael ei ddefnyddio ar gyfer whitening eich dannedd a dileu staeniau melyn. Gall eich dannedd cyn wynned â phosibl os ydych yn syml yn defnyddio'r wybodaeth a gyflwynir yma.

Byddwch y cyntaf i gynnig sylwadau - Beth yn eich barn chi?
Postiwyd gan Guide Dannedd whiten - Mehefin 5, 2016 yn 4:15 AM

categorïau: Hafan Seiliedig i whiten Dannedd   Tagiau: , , ,

Whitening Awgrymiadau Dannedd Gallwch Chi Rhowch gynnig Out Heddiw!

Mae llawer o bobl yn dechrau i fod yn bryderus am gael dannedd gwyn yn eu harddegau. Gall hyn freuddwyd yn hawdd dod yn realiti ond os ydych am iddo. Gallwch gael dannedd gwyn trwy ddysgu technegau gorau allan yno ac yn dilyn cyngor da. Bydd y wybodaeth a gyflwynir yma yn dweud wrthych y dannedd gwynaf posibl.

Cadwch yn glir o dybaco, coffi, a gwin. Pob un o'r rhain yn cynnwys cemegau sy'n cadw at ac discolor eich dannedd. Os ydych yn anfodlon i leihau neu ddileu eich defnydd o unrhyw un o'r rhain, Yna, dylech fod yn brwsio'ch dannedd ar ôl i chi eu bwyta. Erbyn hyn mae brwsys bys mini sydd ar gael a all ddarparu golau sgraffiniol i'r ardal dannedd. Gall y rhain fod yn ddewis amgen 'n hylaw i gael brws dannedd gyda chi amser llawn. garwedd y brwsh yn beth yn cael eich dannedd yn lân.

AWGRYM! Diodydd megis gwin coch, Dylai coffi a soda cael ei yfed ar y cyd gyda gwydraid o ddwr. Mae rhai diodydd yn gyflym iawn i discolor dannedd, ac yn gallu eu yfed yn rheolaidd achosi staenio.

Y peth cyntaf y dylech ei wneud mewn unrhyw whitening o'r rhaglen dannedd yn sicrhau eich bod yn cael cleanings proffesiynol. Cael eich dannedd yn broffesiynol glanhau bob chwe mis ac yn gwneud eich apwyntiad nesaf tra yn y swyddfa ar gyfer eich glanhau cyfredol.

Mae angen i chi fod yn ofalus iawn wrth fwyta neu yfed ar ôl cael eich dannedd whitened. Bydd dannedd yn fwy tebygol o staenio ar ôl iddynt wedi cael eu gwynnu. Ceisiwch i lywio glir o fwydydd sydd â lliw tywyll ar ôl i chi whiten eich dannedd. coffi, er enghraifft, yn enghraifft wych o diod a allai staen-achosi y bydd eich dannedd yn agored i.

AWGRYM! Defnyddiwch mefus fel dannedd whitener naturiol. Bydd y cyfansoddion naturiol a geir mewn mefus whiten dannedd heb ddefnyddio cemegau.

Dannedd whiten

Efallai y bydd eich dannedd yn datblygu sensitifrwydd i gynhyrchion whitening. Efallai nad yw'n brifo am byth, ond mae'n dal yn brifo llawer. Rhoi'r gorau i ddefnyddio'r cynnyrch ac yn mynd i weld eich deintydd cyn gynted ag y bo modd. Gallai argymell math o gynnyrch na fydd yn effeithio ar eich dannedd y ffordd honno.

AWGRYM! Darllenwch y cyfarwyddiadau o gynhyrchion whitening cartref yn llwyr cyn dechrau triniaeth. Bydd gwneud hyn yn achos cyfiawn y gwm cnoi i fod yn llidus, y geg i fod yn llidiog, ac eich dannedd i gael eu difrodi.

Ffrwythau yn ffordd wych a naturiol i whiten dannedd Whiteners. Mae enghreifftiau cwpl o ffrwythau ardderchog sy'n gallu whiten dannedd yn orennau ac orennau. Gallech hefyd ddefnyddio croen oren yn erbyn wyneb eich dannedd.

Mouthwash freshens eich anadl ac yn lladd y germau a all achosi gingivitis; fodd bynnag, Gall rhai mathau o cegolch discolor eich dannedd. Defnyddiwch cegolch nad yw'n llym a gwneud yn siŵr nad yw'n lliw llachar.

AWGRYM! Ffordd syndod whiten eich dannedd braidd yw trwy ddefnyddio mefus naturiol. Mae pobl wedi defnyddio mefus fel whitener cartref am nifer o flynyddoedd.

past dannedd yn rheolaidd a whitening past dannedd nid yn wahanol llawer. Osgoi disgyn ar gyfer cynhyrchion drud nad ydynt yn gweithio. Byddwch yn syml yn cael tossing arian i ffwrdd.

Gallwch wneud eich past dannedd whitening eich hun gyda rhywfaint o perocsid a soda pobi. Caniatáu past hwn i dreiddio i'r wyneb hydraidd eich dannedd am bump i ddeng munud cyn brwsio. Peidiwch â brwsio eich dannedd llym, bydd yn cael law yn irritating eich deintgig.

AWGRYM! Byddwch yn ofalus ac yn defnyddio dannedd whitening cynnyrch yn union yn ôl cyfarwyddyd. Gall Teeth whitening cynhyrchion gael effaith andwyol neu niweidiol ar enamel dannedd, deintgig a hyd yn oed nerfau.

Un ffordd i gael dannedd wynnach parhau i fod yn wyn yw sefydlu cleanings deintyddol rheolaidd.

Ffordd gyfleus i fywiogi eich gwên yw dim ond lle eich past dannedd presennol gyda phast dannedd whitening. Mae'r past dannedd yn cael ei lunio yn arbennig i gael gwared ar staeniau a plac gan ei fod yn whitens. Dros gyfnodau estynedig o amser, byddwch yn gweld dannedd wynnach a staeniau llai.

AWGRYM! Cofiwch fod coronau yn sylwedd wahanol na eich dannedd naturiol, ac nid ydynt yn ymateb i Whiteners dannedd. Gall whitening eich dannedd achosi cyflwyniad lliw anwastad os gall eich coronau eu gweld pan fyddwch yn gwenu.

Dylech osgoi diodydd dannedd-staenio os ydych am iddynt fod dannedd gwyn. Dyma rai enghreifftiau o'r diodydd hyn yn cynnwys coffi, coffi a the traddodiadol. Os ydych chi am osgoi staenio wrth i chi yfed y rhain, ystyried sipian dŵr rhwng llymeidiau eich diod i leihau staenio.

Stop whitening eich dannedd os yw'r driniaeth yn achosi poen neu sensitifrwydd. Gall cynhyrchion whitening weithiau gynyddu sensitifrwydd ac yn achosi llid. Os bydd hyn yn digwydd, rhoi'r gorau i ddefnyddio'r whitener ar unwaith, a siarad â'ch deintydd am gynnyrch gwahanol a fyddai'n addas ar gyfer dannedd sensitif.

AWGRYM! diodydd Chase sy'n achosi staeniau gyda dŵr. Pan fyddwch yn cael rhywfaint o ddŵr ar ôl hylif tywyll (coffi, te, pop, etc.

Bwyta afal i fywiogi eich dannedd yn gyflym neu gael ymddangosiad dannedd wynnach. bwydydd a llysiau crensiog cael ansawdd sgraffiniol all eich helpu i lanhau eich dannedd heb orfod llawer o ddifrod ar eich enamel.

Gofynnwch i'ch deintydd am gel y gellir eu defnyddio yn y cartref i helpu i whiten eich dannedd. Mae'r dull hwn yn golygu paratoi darn ceg sy'n cael ei lenwi gyda gel. Rydych wisgo am swm penodol o amser bob nos am ddwy neu dair wythnos. Efallai y bydd eich dannedd yn cael cymaint ag wyth arlliwiau yn wynnach drwy ddefnyddio'r dull hwn.

AWGRYM! ymweliadau Deintydd yn hanfodol i gael dannedd wynnach. Adeiladu cleanings drefnwyd yn eich bywyd yn allweddol i dannedd wynnach.

Rhoi'r gorau i ddefnyddio unrhyw driniaeth whitening os ydych yn teimlo sensitifrwydd yn eich dannedd yn dod yn sensitif. Dylech ymgynghori cyngor eich deintydd ers gallech fod yn achosi difrod gwirioneddol i'ch dannedd. Dylech siarad â'ch deintydd at chyfrif i maes pa opsiynau sydd orau i chi pan ddaw i whitening y dannedd.

Brwsio'ch dannedd bob dydd yw'r ffordd orau i'w cadw'n iach, ac yn eu diogelu yn erbyn ceudodau, a staenio hyll. Gan ddefnyddio past dannedd whitening yn ffordd wych o wella ymddangosiad eich dannedd. Mae llawer o opsiynau, felly wneud ychydig o waith ymchwil, a bydd yn eich helpu i ddod o hyd i'r past dannedd whitening gorau ar gyfer eich anghenion.

AWGRYM! Byddwch yn fwy hyderus ynghylch eich gwên os ydych yn fwy hyderus ynghylch eich anadl. Licking eich cledr (golchi eich dwylo yn gyntaf!) gallu dweud wrthych os yw eich anadl yn ddrwg ai peidio.

Brwsiwch eich dannedd yn rheolaidd os oes gennych gall smile.Food a diodydd gwych yn adeiladu ar eich dannedd a discolor neu eu staenio ar ôl peth amser. Ni fyddwch yn ymwneud â discoloration eich dannedd os ydych yn cynnal rheolaidd trefn dannedd-brwsio rheolaidd.

Cofiwch y pwysigrwydd o flossing eich dannedd yn rheolaidd. Flossing yn cael y malurion o fewn eich dannedd ac yn ymladd plac, sy'n achosi liwiau. Dylech roi flossing eich dannedd ar ôl pob pryd bwyd; Floss yn ddigon gludadwy y gallwch ei gario gyda chi pan fyddwch yn bwyta i ffwrdd o gartref. Cyn i chi fynd i gysgu yn y nos, mae'n bwysig iawn i fflos eich dannedd er mwyn i chi gael gwared ar facteria cas all fod yn bresennol yn eich ceg.

AWGRYM! Dylech osgoi coffi, te, diodydd cola a diodydd lliw tywyll eraill i gadw eich dannedd eu gwynaf. Bydd pob un o'r diodydd hyn yn achosi eich dannedd i ddod yn afliwiedig.

Yfwch ddiodydd yn unig clir ar gyfer ychydig ddyddiau ar ôl i chi got eich dannedd whitened.

Torri i lawr ar ddiodydd, megis pop soda neu win, Bydd yn eich helpu i ddannedd wynnach. Oherwydd y gall soda a gwin staenio eich dannedd, gallwch ddiogelu gwên gwyn drwy yfed llai o'r ddau. Os oes rhaid i chi gael iddynt, er, brwsio eich dannedd cyn gynted â phosibl ar ôl eu cymryd. Bydd hyn yn rhoi ychydig o amser i staenio'r dannedd yn rhy ddrwg yn eu.

AWGRYM! I gael eich dannedd wynnach, gallwch ddefnyddio'r rhisgl o goeden cnau Ffrengig. Rhwbio hwn ar eich dannedd yn eu glanhau ac yn eu gwneud yn wynnach drylwyr.

Mae hwn yn ddull sy'n costio mwy, ond mae'n rhoi canlyniadau cyflym i chi.

Bwyta symiau mwy o fwydydd llaeth. Cynnyrch llaeth yn cael mwynau, fel calsiwm, a fydd yn cadw eich dannedd yn edrych yn iach. Bydd y enamel eich dannedd fod yn gryfach ac yn llai agored i liwiau. Pan fyddwch yn cynnwys y mathau bwyd hyn yn eich deiet i chi roi gwên wynnach eich hun.

AWGRYM! Brwsiwch eich dannedd gyda soda pobi a benzoyl past i whiten nhw. Mae'r ddau cynhwysion yn cael eu defnyddio'n gyffredin mewn whitening toothpastes, ac mae'r rhan fwyaf o bobl yn eu cadw yn eu cartrefi.

Bwyta llysiau a ffrwythau sy'n cael eu gwead ffibrog a all weithredu fel sgwrwyr naturiol ar gyfer eich dannedd. Mae rhai enghreifftiau o fwydydd i'w hystyried yn cynnwys afalau, afalau, ciwcymbr a moron. Defnyddiwch eich holl dannedd i gnoi hyd bwyd crensiog i gael yr effaith fwyaf.

Peidiwch ag ysmygu sigarau neu sigaréts os gallwch chi ei helpu. Mae'r rhain yn hysbys ddau i achosi llychwiniad y dannedd. Bydd rhoi'r gorau i ysmygu helpu i atal y melynu dannedd. Mae meddyginiaethau a all eich helpu i roi'r gorau i ysmygu os byddwch yn mynd at feddyg yn effeithiol. Rhaid i chi gael y cyngor a'r cymorth priodol.

AWGRYM!

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn dymuno bod ganddynt ddannedd yn wynnach. Y broblem yw nad yw'r rhan fwyaf o bobl yn credu eu bod yn gallu whiten dannedd, felly ni fyddant byth yn hyd yn oed yn ceisio. Bydd dilyn yr awgrymiadau a driciau o'r erthygl hon yn rhoi dannedd hardd gwyn mewn ychydig iawn o amser i chi.

AWGRYM!

Byddwch y cyntaf i gynnig sylwadau - Beth yn eich barn chi?
Postiwyd gan Guide Dannedd whiten - Mehefin 5, 2016 yn 12:59 AM

categorïau: Hafan Seiliedig i whiten Dannedd   Tagiau: , ,

nesaf Tudalen »