swyddi tagio "ffordd orau i whiten dannedd"

dannedd whiten , Dannedd whitening offer , Tooth whitening cynnyrch

dannedd whiten , dannedd whitening , Tooth whitening cynnyrch

Cael dannedd sgleiniog hardd yw breuddwyd o bron pawb ac efallai eich un chi yn rhy. Os yw eich dannedd yn aros melyn neu aneglur hyd yn oed wedi brwsio rheolaidd gyda phast dannedd da, efallai y bydd angen i chi ddefnyddio unrhyw un o'r dros y pecynnau dannedd whitening cownter yn rheolaidd. Mae criw o ffordd orau i whiten dannedd yn y farchnad, a hefyd ar-lein gallwch ddewis ar gyfer. Fodd bynnag, Nid yw pob un ohonynt yn gweithio yr un fath yn y dannedd whitening. ffordd orau i whiten dannedd gweithio'n well ac yn gynt, tra bod cynnyrch o ansawdd isel i whiten dannedd Nid yw gwneud. Gan ddefnyddio dannedd generig pecynnau whitening megis hambyrddau geg, whitening geliau, whitening stribedi yn ddewis da ar gyfer gwneud eich dannedd wynnach, ond pecynnau o'r fath yn aml yn gadael sgîl-effeithiau. Dyna pam nad yw llawer o bobl yn dymuno defnyddio pecynnau o'r fath. Os ydych chi'n un ohonyn nhw, yna gallwch ddewis ar gyfer dannedd cartref whitening fath ffordd orau i whiten dannedd ar gyfer canlyniad gorau posibl ac yn gyflym.

Mae llawer o resymau, sy'n gallu gwneud eich dannedd afliwiedig. sigaréts ysmygu, cnoi tybaco, yn yfed gwin coch, soda, Gall te a choffi yn gwneud y dannedd afliwiedig. felly, er mwyn gwneud eich dannedd wynnach, mae'n rhaid i chi roi'r gorau iddi arferion o'r fath yn gyntaf. Mae'r broses naturiol o heneiddio a rhai meddyginiaethau fel atchwanegiadau haearn, atchwanegiadau fitamin, a gall rhai gwrthfiotigau hefyd yn effeithio ar y lliw dannedd. Dyma beth hawdd, gyflym ac ffordd orau i whiten dannedd meddyginiaethau.

ffordd orau i whiten dannedd

 • Gallwch ddefnyddio cynnyrch gwynnu dannedd cartref sy'n cael eu ffordd orau i whiten dannedd i wneud y dannedd wynnach. cynnyrch o'r fath yn rhad ac yn hawdd i'w defnyddio. Ar ben hynny, gallwch ddefnyddio cynhyrchion o'r fath heb fynd i unrhyw ddeintydd proffesiynol. Mae pecyn dannedd cartref whitening yn gyffredinol yn dod gyda stribedi whitening a gel geg. Mae angen i chi osod hwn ffordd orau i whiten dannedd cynhyrchion yn ôl y cyfarwyddyd ar eich dannedd ar gyfer gwell canlyniad. Os ydych am i'r canlyniad mwyaf disgwyliedig, mae'n rhaid i chi gadw'r cynnyrch a roddir ar eich dannedd cyn mynd i'r gwely yn y nos, am o leiaf 10 cofnodion. Hefyd mae angen i chi eu defnyddio yn rheolaidd.

 • da arall ond yn ddrud ffordd orau i whiten dannedd opsiwn yw ymweld siambr deintydd. Mae hyn yn y ffordd gyflymaf o ddannedd whitening gorau. Mae deintydd yn gyffredinol yn cael cymorth pecyn cannu dannedd, golau laser a geliau dannedd dywallt yn yr hambwrdd geg (Dylid gwisgo cyn mynd i'r gwely) i wneud dannedd y claf wynnach. Mae dannedd proffesiynol Gall triniaeth whitening gostio i chi rhywle rhwng 250 USD a 900 doler yr UDA. Er ei bod yn ddrud iawn, eto mae'n darparu'r canlyniad gorau a pharhaus.

 • Gallwch ddefnyddio dannedd cartref whitening sylweddau sy'n y ffordd orau i whiten dannedd i wneud eich dannedd blemish di-. Gallwch ddefnyddio soda pobi a hefyd hydrogen perocsid i wneud eich dannedd wynnach. Mae'r ddau ohonynt yn asiantau cannu ardderchog sy'n helpu i cannydd y dannedd. Mae'r soda pobi yn sgraffiniol o ran natur ac felly yn helpu i gael gwared ar staeniau a Tartars. Gallwch eu defnyddio ar wahân neu gyda'i gilydd drwy wneud past dirwy ohonynt. Gallwch hefyd taenu pinsiad o soda pobi ar y past dannedd tra'n brwsio.

Byddwch y cyntaf i gynnig sylwadau - Beth yn eich barn chi?
Postiwyd gan Guide Dannedd whiten - Mehefin 5, 2016 yn 12:21 AM

categorïau: Whiten Awgrymiadau Dannedd   Tagiau: , , , , ,

Dannedd Whitening - Atal yn well na gwella

ffordd orau i whiten dannedd

Mae ein dannedd yn bwysig iawn. Rydym yn eu defnyddio drwy'r amser wrth fwyta a siarad, etc. dychmygu bywyd heb iddynt. Maent yn dweud nad oes rhaid i chi frwsio eich dannedd – dim ond y rhai yr ydych am eu cadw. Felly yn eu cynnal yn rhaid. Yr ydym i gyd am y dannedd pefriog gwyn a welwn mewn hysbysebion, cylchgronau ac ati. er mwyn cyflawni eu, rydym yn defnyddio ffordd orau i whiten dannedd. whitening stribedi, past dannedd, Gall whitening golchi neu driniaethau gyda'r deintyddion fod yn un o'r ffyrdd gorau i whiten dannedd.

Mae atal yn well na gwella. Dylai Gofalu am ein dannedd yn dechrau er ein bod yn ifanc. Pan oeddem yn ychydig gofynnwyd i ni beidio â bwyta gormod o felys, siocledi neu unrhyw ddiodydd asidig er mwyn atal ein dannedd troi'n felyn. ysmygu, caffein, heneiddio a gall cyffuriau staen ein dannedd yn ogystal. Dyna pam y dylem wybod y ffordd orau i whiten dannedd, i ni fod yn ymwybodol ac yn atal y pethau diangen y rhai sy'n creu staeniau dannedd.

Awgrymiadau i Atal Staeniau Dannedd

 • Brwsiwch a fflos yn rheolaidd. Dyma'r ffordd symlaf a mwyaf sylfaenol er mwyn atal dannedd staen.

 • Whitening past dannedd i gyd o gwmpas. Gellir eu prynu yn bwydydd a fferyllfeydd mewn prisiau gyllideb gyfeillgar. Maent yn cael eu hysbysebu'n iawn y gallant whiten dannedd, ond mewn gwirionedd y gallant jyst yn rhannol whiten dannedd. Hefyd, gwnewch yn siŵr eu bod yn cael eu marcio gyda sêl a gymeradwywyd ac yn profi glinigol i whiten dannedd.

 • Gadewch i ni wylio beth rydym yn yfed. Diodydd sy'n cynnwys llawer o gaffein megis coffi, soda, te, etc. yw'r tramgwyddwr. Cadwch yn glir o hyn neu ceisiwch fynd â nhw mewn dognau bach.

 • Nid yw ysmygu yn unig niweidio eich ysgyfaint a chroen; maent hefyd yn niweidio ac yn tywyllu i'ch dannedd gan roi mwy o resymau i ni i gadw draw oddi wrthynt.

 • Efallai y bydd rhai o'r tabledi a gymerwn hefyd achosi i staenio ein dannedd. Gwyliwch allan am gwrthfiotigau Tetraclyne allai tywyllu ein dannedd.

 • Gall whitening stribedi a geliau hefyd fod y ffordd orau i whiten dannedd, mae llawer ohonynt dros y cownter ac nid yw bod yn ddrud.

 • Cymerwch cartref efallai y whitening hambyrddau gan eich deintyddion fod yn ddrud, ond mae'r rhain yn arferiad addas i chi oherwydd gall hyn fod y ffordd orau i whiten dannedd a bydd yn eich helpu i whiten y dannedd gan eu bod yn helpu i sicrhau bod y cannydd yn aros mewn cysylltiad â'r dannedd whitening uchafswm.

 • Os yw popeth arall yn methu. Mae hyn yn eich dewis olaf i ddewis ar gyfer yr ffordd orau i whiten dannedd yw ystyried Bondio neu borslen argaenau, maent yn costio llawer, ond byddant yn datrys yr holl rhwystredigaethau gyda dannedd whitening.

Dyma rai ffordd orau i whiten dannedd y caiff help yn gwneud eich dannedd yn edrych yn fywiog ac yn sgleiniog. Ond eu hatal bob amser yn well na gwella. Felly aros i ffwrdd oddi wrth y rhai a allai fod staen eich dannedd er mwyn wenu yr holl ffordd. Os ydych yn fodlon â'r awgrymiadau y rhai, gallwch hefyd chwilio dros y rhyngrwyd i gael gwybodaeth fwy gymharol ynglŷn â ffordd orau i whiten dannedd.

Byddwch y cyntaf i gynnig sylwadau - Beth yn eich barn chi?
Postiwyd gan Guide Dannedd whiten - Mehefin 5, 2016 yn 12:15 AM

categorïau: Whiten Awgrymiadau Dannedd   Tagiau: , , , ,