Tagged Posts "Luag Dazzle"

Ua koj luag Dazzle nrog cov tswv yim

Kom koj cov hniav yuav noj ntau nyiaj thiab time-consuming. Muaj ntau ntau txoj kev thiab cov tshuab rau purchase hnub no kom zoo rau cov hniav uas yuav yog los ntawm txhua yam kev tus heev tseeb rau hauv lub tshuab. Qhov tsab xov xwm no yuav ua ib tug tus nyeem ntawv yog hais tias koj xav tau pov thawj cov hniav ntxuav hniav dawb lub tswv yim uas nws ua hauj lwm thiab ua kom zoo zoo.

Kev soj ntsuam ceev tshaj plaws, nrhiav kev pab cuam los ntawm kev ntxuav hniav dawb. Lawv yuav tau mus xyuas ob peb ntus, thiab ntsuam sis kawg yuav ntev ntev. Cov hniav ntxuav hniav dawb mixtures uas koj cov kws kho hniav muaj rau cov hauj lwm ntau npaum li cas zoo dua koj tau pom dab tsi ntawm koj cov khw muag tshuaj nyob.

NTSIS! Kom muaj whiter, tshuaj ntxuav hniav, kev ntxuav hniav yog ib tug yuav tsum. Yuav tsum kom nrog koj rau lub hli teem yog teem dua lub sij hawm ua ntej kom ntau.

Ob peb hniav tas rau koj cov hniav hniav dawb. Cov kws kho hniav yuav siv cov tshuaj dawb cov hniav li cas uas tsis tau muab muas tshuaj.

Koj siv tau txiv pos nphuab zoo. Cov organic tsim tau txiv pos nphuab yuav pab zoo tsis muaj yam tshuaj hnyav. Txiv pos nphuab puree kom ib qhob tshuaj txhuam hniav, los yog muab cov txiv pos nphuab ncaj qha rau koj cov hniav.

NTSIS! Khoom noj, tshwj xeeb yog txiv hmab txiv ntoo thiab zaub kom koj cov hniav zoo. Ua thiab tej khoom noj tsis tas dhau los koj cov hniav daj, tab sis kuj tseem ua muaj kab noj hniav.

Txiv qaub thiab txiv kab ntxwv rau koj Vitamin C, tab sis lawv kuj muaj zog hniav ntxuav hniav dawb. Tshiav hauv tus chais los tiv thaiv koj cov hniav rau ib cov nyhuv hloov maj mam ntxuav hniav dawb. Koj kuj ntxiv tau me me ntsis ntsev rau lub peels zoo qhov pom tau tias hom no yuav tuaj.

Siv cov lus qhia uas siv tshuaj ntxuav dawb khoom muaj nyob. Theej, nws ua rau cov pos hniav thiab lub qhov ncauj voos, thiab tej zaum tseem ua rau hniav puas loj heev. Siv cov hniav ntxuav hniav dawb khoom raws nraim thiab tsuas qhia ntawm lub hnab.

NTSIS! Ib yooj yim tab sis zoo tej yam khoom uas yog baking sis dej qab zib. Tov nrog dej, nws yuav pab tau zoo.

Cov thawj tseem ceeb thaum ua kom koj cov hniav kom txoj kev ntxuav hniav. Tau ntxuav txhua lub hlis rau koj cov hniav thiab ua rau lub sij hawm thaum nyob hauv lub chaw ua hauj lwm rau koj tam sim no tu koj yav tom ntej.

Qhov uas koj yuav ua tau kom muaj ib tug hniav dawb luag yog kom tsis tu ncua mus ntsib koj tus kws kho hniav kom ntxuav hniav. Sia teem lub sij hawm no ntxuav hniav ob zaug txhua xyoo. Thaum koj ua li cas nrog tus tu, teem lub sij hawm koj li nram no kom koj tsis txhob hnov qab. Tau koj lub chav muab koj ceeb toom los ntawm cov xov tooj.

NTSIS! Cov hniav ntxuav hniav dawb cov tshuaj txhuam hniav yog yeej tsis sib txawv npaum li cas los ntawm cov tshuaj txhuam hniav tsis tu ncua. Nws tsi muaj tiag tiag hauv lub tswv yim zoo uas nkim nyiaj rau cov khoom uas hais tias yuav tsis ua ib qho txawv npaum.

Noj zaub mov zoo noj; khoom noj xws li txiv hmab txiv ntoo yog cov piv txwv zoo meej. Txav deb ntawm tej yam khoom noj kom koj cov hniav yog hniav muaj kev kaj huv. Koj yuav tsum tau tsis txhob snacking thaum aiming rau ib tug zoo luag.

Haus los ntawm cov quav cab ib tug yog ib qhov ntau tsawg tricks uas yuav pab kom tswj tau cov hniav hniav dawb. Yog koj siv ib lub quav cab, cov kua no yuav raug ntawm koj cov hniav tsawg. Cov kua yuav bypass rau koj cov hniav thiab mus hauv koj lub caj pas.

NTSIS! After thiab tswj tau cov hniav dawb, txhuam thiab pas dig hniav hniav txhua hnub tsis tau swb. Yog koj ua li no, nws yuav rhuav tshem ntawm cov muaj los ntawm cov quav hniav, uas ua rau tus hniav heev.

Nws tseem zoo yav Disease fact tias tej pa luamyeeb uas ua los ntawm kev haus luam yeeb discolors hniav txhua zaus koj nqus.

Yeej yog nyob ntawm sai npaum li cas koj yuav tsum tau muaj cov tshuaj dawb uas ua los ntawm koj tus kws kho hniav, thiab ua luaj li cas koj cov hniav muaj lawm tsuas. Tias qhov no yuav tsum kim kim, koj yuav mus nrog quicker, ntsiab impressive ntau tshaj qhov koj yuav tau txais los ntawm lwm hom kev kawm tshuaj dawb.

NTSIS! Liab caw connoisseurs, tshwj xeeb tshaj yog cov uas nquag imbibe, yuav muaj cov hniav heev. Caw xim liab yog absorbed rau hauv tus hniav tus txha hniav laus uas ua rau lawv ib tsos tsaus tsawv.

Lub tshuaj txhuam hniav thiab tshuaj dawb rau hniav pastes yog zoo li kuj ceeb tias. Koj tsis tas yuav siv ib yam khoom uas tsis hloov lub whiteness rau koj cov hniav. Koj yuav tau koj taug caij taug nyoog thiab nyiaj tawm uas tsis muab rau koj pab.

Yog hais tias koj haus luam yeeb, ces koj yuav tsum tsis txhob muaj tej txoj kev siv tshuaj ntxuav dawb koj cov hniav. Muaj kev siv tshuaj ntxuav dawb sai nqi muaj teeb meem loj npaum li cas nyiaj. Yog tias koj muaj li ib txoj kev ua li cas thiab lub teeb ces mus haus luam, koj muaj tseg nyiaj. Cov tshuaj dawb yuav ceev ceev lawv ntawm tus haus luam yeeb.

NTSIS! Nws tseem ceeb heev rau kev txhuam, zaws ntawm cov pos hniav, thiab siv hlua dig hniav ib hnub ob zaug kawg. Kev txhuam hniav thiab siv hlua dig hniav tom qab txhua tsawg thiab noj yuav pab tau koj cov hniav nyob dawb dawb.

Kev txhuam koj cov hniav zoo tom qab noj yog ib feem tseem ceeb ntawm cia lawv los ntawm discoloring. Qhov no mas nws yeej muaj tseeb thaum nws tawm los kav fes.

Nug koj tus kws kho hniav rau ib gel ntxuav hniav dawb uas koj yuav siv hauv lub tsev brighten koj luag. Hom no yuav koj tus kws kho hniav muab koj lub qhov ncauj tais uas koj yuav ua tau mob gel thiab thov kom koj cov hniav ib qhov nqi ib hmos ob peb lub lis piam sij hawm. Nws hais cov txheej txheem no yuav zoo koj luag mus txog yim ntxoov zog.

NTSIS! Yog koj cev tsis tab seeb tam sim no, caiv txhob siv cov hniav ntxuav hniav dawb khoom tsi sib! Cov khoom’ cov khoom xyaw tej zaum yuav ua rau koj tus me nyuam pheej loj. Cov tshuaj txhuam hniav tsis yog kheej feem ntau yog siv lub sij hawm cev xeeb tub, tab sis, nrog koj tus kws kho mob los yog tus kws kho hniav yuav kom.

Ib txoj hauv kev kom koj cov hniav lawm yog muaj tsis tu ncua cov sijhawm mus ub mus rau mus saib tus kws kho hniav kom lawv ntxuav.

Sim siv tus tshuaj yaug qhov ncauj uas specializes ntawm kev ntxuav hniav dawb. Nws yuav siv sij hawm lub hlis kom tau. Kev yaug ncauj no muaj ib yam tshuaj ntxuav hniav dawb hu ua hydrogen peroxide. Yeej kawg tau yooj yim mus use. Cias muab yaug nrog nws ib hnub ob zaug rau ib nrab li ib feeb ua ntej koj txhuam koj cov hniav.

NTSIS! Xuas hlua dig hniav yog ib qho tseem ceeb. Xuas hlua dig hniav pab rhuav tshem cov quav hniav, uas ua rau ntawm koj cov hniav heev.

Kev noj cov txiv apples yog ib txoj kev zoo kawg thiab muab koj cov hniav tus illusion yog hniav dawb tshaj qhov lawv ua tau yog. Crunchy zaub mov thiab cov zaub muaj tus abrasive zoo uas yuav pab koj tu koj cov hniav tsis puas ntau npaum ntawm koj txha hniav laus.

Zoo li old-fashioned thaum muab tshuaj ntxuav lawv nrog daim tawv ntoo walnut. Muab tshuaj ntxuav qhov no rau koj cov hniav kom huv si cleans lawv thiab ua rau kom hniav dawb. Nco ntsoov muab yaug qhov ncauj tsis thaum siv tawv, thiab ces txhuam.

NTSIS! Txhob haus loj pluas tej zaub mov. Tej khoom noj xws li cov mis nyuj, cheese thiab kua mis nyeem qaub minerals uas yuav pab tau tag nrho cov muab koj lub zog, txaus nyiam cov hniav uas koj nyias.

Koj yuav thov tau hydrogen peroxide kom zoo. Koj yuav tau ua qhov no tsuas los ntsw ib ring los yog yam khoom tais rau hauv cov kua paj rwb. Tshiav ntaub ntub dej nyob rau thaj chaw uas muaj koj cov hniav tom qab koj twb dampened nws. Tus peroxide yuav ua hauj lwm rau qee kom sib raug thiab ntaub pab lawv nyom.

Siv cov nplooj bay thiab lub txiv kab ntxwv peels los ua lub hmoov zoo. Ntxiv cov dej no hmoov thiab txhuam hniav uas muaj no sib tov sib xyaw. Ntxiv nrog rau qhov tshuaj dawb rau hniav, qhov no yuav pab tiv thaiv tau kab mob ntawm cov pos hniav thiab hniav to.

NTSIS! Cov tawv ntoo ntawm cov walnut ntoo yuav siv li ib tug hniav whitener. Muab tshuaj ntxuav cov ntoo nyob hauv qhov chaw kho hniav yuav pab kom nws tsa yellowish zaj duab xis ntawm koj cov hniav tsuas thiab cov.

Yog hais tias koj cov hniav tsuas koj bothers, nrog koj tus kws kho hniav rau xaiv. Muaj ib txhia xav tshuaj dawb rau hniav yog ib wasteful siv, txawm yog muaj tawm-kob cov hniav pib mus rau li cas koj nyob koj lub neej, Nws kuj yuav tsim nyog nws vim hais tias nws yuav txoos ua ke koj tswj.

Ua ntej koj sim cov hniav ntxuav hniav dawb ntawm tus kheej, yuav tsum nco ntsoov tham nrog koj tus kws kho hniav ua ntej. Cov hniav tej zaum tsuas thiaj paub muab pauv tau adopting ib tug tu cev zoo. Nug koj tus kws kho hniav tham txog kev siv tshuaj ntxuav hniav dawb. Koj tus kws kho hniav yuav qhia rau koj hais tias seb koj lub qhov ncauj yog ceev yuav pib siv cov khoom rau. Muaj kab noj hniav los sis cov kab mob yuav tsuas heev yog tias koj siv ib tug hniav ntxuav hniav dawb khoom nws.

NTSIS! Koj yuav tsum tsis txhob ua kasfes haus thiab ces yog hais tias koj xav tau kom koj luag dawb. Yuav ntev li ntawm nqi haus, thaum lub sij hawm, ua kev uas tseg tau teeb meem loj.

Yog hais tias koj xav tau cov hniav hniav dawb, thov ib txheej Vaseline kom koj cov hniav. Nws yuav tsis muaj ib cov paaj tsw, tiam sis nws yuav muab ib tug tiv barrier ntawm koj cov hniav thiab tsuas ntev li ob peb teev.

Tom qab koj noj mov, zom ib co ntawm cov pos hniav kom zoo thiab ntxuav koj cov hniav. Tej cov pos hniav zom khoom qab no tshwj xeeb tshaj yog ua kom zoo rau cov hniav, thiab kuj ua kom lawv dawb dawb. Cov pos hniav feature stain-ntaus cov khoom xyaw uas yuav pab tau kom koj cov hniav ci ntsa iab. Zom khoom qab ntawm cov pos hniav thiab ua tej qaub ncaug uas yuav pab ntxuav tej khoom noj seem ntawm koj cov hniav.

NTSIS!

Daj hniav yog ib qho yooj yim thaum kos npe rau ntawm ib tug neeg uas haus luam yeeb. Nws yuav tsis yooj yim theej kom cov hniav dawb luag yog hais tias koj haus luam yeeb. Yog hais tias koj xav haus luam yeeb, koj yuav tau twv yuav raug hu kom ntau npaum li cas koj haus luam yeeb yuav pab tau koj thiab koj cov luag.

NTSIS!

Nug koj tus kws kho hniav yog hais tias nws yuav muab rau koj ib gel yuav ntaub hauv tsev cov khoom ntxuav hniav dawb. Hom no tau zoo raws li yim ntxoov zog.

NTSIS!

Kev kho hniav

NTSIS!

Yog hais tias koj xav kom koj cov hniav yog hniav dawb, koj yuav tsum muaj kev tu teem kho hniav. Kev ntxuav hniav yog cov zoo li koj tau qhia hauv koj cov hniav ntxuav hniav dawb regimen. Koj yuav tau mus ntsib koj tus kws kho hniav tsawg kawg yog ob zaug ib xyoos.

NTSIS!

Cov tshuaj kua tshuaj dawb mus zoo koj cov hniav hniav dawb. Koj yuav tau cov tshuaj kua hauv cov khw muag tshuaj thiab lawv yeej cheaper tshaj li uas koj cov whitened los ntawm ib tug kws kho hniav. Yog hais tias koj cov hniav zoo tsis zoo los sis tsuas kob heev, koj yuav tsum mus rau tus kws kho hniav ua ntej.

NTSIS!

Txhuam koj cov hniav li waking, thiab thaum koj yuav tau mus pw los xyuas koj cov hniav kom cov hniav dawb.

NTSIS!

Tshuaj yaug qhov ncauj yuav tau txhawb cov heev ntawm koj cov hniav heev. Nug koj tus kws kho hniav losis tsis koj muaj cov hniav uas yuav tus los ntawm kev siv cov tshuaj yaug qhov ncauj mas.

NTSIS!

Hydrogen Peroxide

NTSIS!

Hydrogen peroxide tsis yog ib txoj kev zoo rau cov hniav. Nws yuav tsis zoo thiab yuav tau tawm koj cov hniav kom txawj ntxiv thiaj li raug tsuas. Tsis txhob tag nrho cov khoom uas ua tau hydrogen peroxide yog tias koj cov hniav tsis zoo txaus.

NTSIS!

Nws yog mas pom zoo tias koj muaj koj cov hniav whitened ua ntej yuav tau txais kev zawm hniav hlau. Koj yuav tau ecstatic thaum koj pom koj tus tshiab luag vim nws yog ntshoov thiab luag paub!

NTSIS!

Cov kws kho hniav yuav siv kev cob qha es yam nrog rau lub teeb tshwj xeeb uas yuav zoo rau cov hniav kom ntau li ntau 15 ntxoov sai heev. Li no txoj kev yuav feem ntau raug nqi ntawm tsib puas duas ib qhib.

NTSIS!

Yog hais tias koj cov hniav lossi saib npub lossis daj, saib seb koj nyiam haus yuav yog mus blame. Caw liab thiab kas fes paub tias tsuas muaj hniav. Siv tus khaub thaum haus tau cov dej haus los tsis txhob hu rau lub sij hawm uas cov hniav hu.

NTSIS!

Ua kom koj cov tshuaj txhuam hniav pos nphuab rau kev txhuam hniav. Txiv pos nphuab yog ib cov tshuaj dawb ntxim rau koj cov hniav. Mus muab tau ib co kev muab tshuaj rau koj tus kheej, muab dej (1/4 khob), baking sis dej qab zib (1/2 khob) thiab peb txiv pos nphuab uas muaj tau zom.

NTSIS!

Sis tsuas kob hniav

NTSIS!

Koj yuav ua kom koj cov hniav muaj ib cov hniav dawb zog los hnav kom tsim nyog ntxoov ntxoo mem pleev di ncauj xim. Kaj lug liab mem pleev di ncauj yuav ua rau kom cov hniav sis tsuas kob vim hais tias lawv yuav mus nrhiav ib tsos tsaus tsawv. Cov xim sis tsuas kob hniav zoo tshaj yog pinks los yog liab qab ntxoov.

NTSIS!

Kom cov hniav dawb uas koj xav yuav kim heev thiab dog dig rau ib hassle. Muaj ntau heev heev li muaj nyob rau hauv koj lub endeavor tias cov hniav hniav dawb pab. Siv cov tswv yim nteg ntawm no, ces koj yuav zoo koj cov hniav uas tsis tau txais txoj kev tso li ntawm tus kws kho hniav.

NTSIS!

Muab lub npe tuaj tawm tswv yim - koj xav li cas?
Muab lo ntawm kev zoo qhia txog cov hniav - Lub rau hli ntuj 5, 2016 thaum 12:44 AM

Pawg: Zoo tswv yim hniav   Cim npe: , , , ,