ਪੋਸਟ ਟੈਗ "ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ"

ਚਿਟ੍ਟੇ ਦੰਦ , ਦੰਦ ਚਿੱਟਾ ਸੰਦ , ਦੰਦ ਚਿੱਟਾ ਉਤਪਾਦ

ਚਿਟ੍ਟੇ ਦੰਦ , ਦੰਦ ਚਿੱਟਾ , ਦੰਦ ਚਿੱਟਾ ਉਤਪਾਦ

ਸੁੰਦਰ ਚਮਕਦਾਰ ਦੰਦ ਹੈ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਪੀਲੇ ਰਹਿਣ ਜ ਚੰਗੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੁਰਸ਼ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੁਕਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਦ ਿਚੱਟੇਕਰਨ ਕਿੱਟਾ ਵੱਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਦੇ ਝੁੰਡ ਹੈ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਪਰ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਦੰਦ ਚਿੱਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ. ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਤਪਾਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ. ਅਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਟ੍ਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਦੰਦ ਿਚੱਟੇਕਰਨ ਕਿੱਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਜੈੱਲ ਚਿੱਟਾ, ਟੁਕੜੇ ਚਿੱਟਾ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਟਾ ਅਕਸਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ. ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਟਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਨ, ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਦੇ ਦੰਦ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਲਈ.

ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਦੰਦ discolored ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ. ਸਿਗਰਟ ਸਿਗਰਟ, chewing ਤੰਬਾਕੂ, ਲਾਲ ਵਾਈਨ ਪੀਣ, ਸੋਡਾ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੰਦ discolored ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਲਈ, ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦਤ ਛੱਡਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਪੂਰਕ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਪੂਰਕ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੰਦ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਦੰਦ whiten ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਚਾਰ.

ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟਾ ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਖਰਚ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟਾ ਕਿੱਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਚੱਟੇਕਰਨ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਜੈੱਲ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਦੰਦ whiten ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੰਦ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਉਮੀਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਮਿੰਟ. ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

 • ਇਕ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਚੋਣ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. ਇਹ ਵਧੀਆ ਦੰਦ ਿਚੱਟੇਕਰਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਦੰਦ ਬਲੀਚ ਕਿੱਟ ਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਜ਼ਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਦੰਦ ਜੈੱਲ ਮੂੰਹ ਟਰੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾਇਆ (ਸੌਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਲਈ. ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੰਦ ਚਿੱਟਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 250 ਡਾਲਰ ਅਤੇ 900 ਡਾਲਰ. ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦੰਦ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਚਿੱਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਨੂੰ ਦੇ ਦੋਨੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਲੀਚ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੰਦ ਬਲੀਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਘਸਾਉਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧੱਬੇ ਅਤੇ tartars ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚੂੰਡੀ ਛਿੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹੋ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਚਿਟ੍ਟੇ ਦੰਦ ਗਾਈਡ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ - ਜੂਨ 5, 2016 12 'ਤੇ:21 ਦੁਪਹਿਰ

ਵਰਗ: ਚਿਟ੍ਟੇ ਦੰਦ ਸੁਝਾਅ   ਟੈਗਸ: , , , , ,

ਦੰਦ ਚਿੱਟਾ - ਰੋਕਥਾਮ ਇਲਾਜ ਵੱਧ ਚੰਗਾ ਹੈ

ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ

ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਅਤੇ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਰਤ, ਆਦਿ. ਉਹ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ – ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਚਮਕਦਾ ਦੰਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ commercials ਵਿੱਚ ਵੇਖ, ਰਸਾਲੇ ਆਦਿ. ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ. ਟੁਕੜੇ ਚਿੱਟਾ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਚਿੱਟਾ ਦੰਦਾ ਨਾਲ ਧੋਣ ਜ ਇਲਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਤੱਕ ਬੇਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ.

ਰੋਕਥਾਮ ਇਲਾਜ ਵੱਧ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ. ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਚੌਕਲੇਟ ਜ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀਣ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਪੀਲੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ. ਸਿਗਰਟ, ਕੈਫੀਨ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਤੇਦਾਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੰਦ ਧੱਬੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਈ.

ਸੁਝਾਅ ਦੰਦ ਸਟੇਨਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ

 • ਬੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ FLOSS. ਇਹ ਦੰਦ ਦਾਗ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ.

 • ਚਿੱਟਾ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਸਾਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈ. ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਸਾਬਤ.

 • ਵਾਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੀਣ ਕਰੀਏ. ਡਰਿੰਕਸ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਫੀ ਤੌਰ ਕੈਫੀਨ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਸੋਡਾ, ਚਾਹ, ਆਦਿ. ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ. ਇਹ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ.

 • ਸਿਗਰਟ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਹੈ; ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦਾ ਗੂਡ਼ਾਪਨ.

 • ਸਣ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਤੇਦਾਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ. Tetraclyne ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਦਾ ਗੂਡ਼ਾਪਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ.

 • ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਜੈੱਲ ਚਿੱਟਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਧ ਨੂੰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀ ਹਨ,.

 • ਘਰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇ ਚਿੱਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਸਟਮ ਫਿੱਟ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਦਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਲੀਚ ਵੱਧ ਿਚੱਟੇਕਰਨ ਲਈ ਦੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ.

 • ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਫੇਲ. ਇਹ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਬੌਡਿੰਗ ਜ ਪੋਰਸਿਲੇਨ veneers ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ,, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਦੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ.

ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹਨ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਭੜਕੀਲੇ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਵੇਖਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਰੋਕਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲਾਜ ਵੱਧ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਤੇਦਾਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ.

ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹੋ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਚਿਟ੍ਟੇ ਦੰਦ ਗਾਈਡ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ - ਜੂਨ 5, 2016 12 'ਤੇ:15 ਦੁਪਹਿਰ

ਵਰਗ: ਚਿਟ੍ਟੇ ਦੰਦ ਸੁਝਾਅ   ਟੈਗਸ: , , , ,