ਪੋਸਟ ਟੈਗ "ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਮਰੇ"

ਚਿਟ੍ਟੇ ਦੰਦ , ਦੰਦ ਚਿੱਟਾ ਸੰਦ , ਦੰਦ ਚਿੱਟਾ ਉਤਪਾਦ

ਚਿਟ੍ਟੇ ਦੰਦ , ਦੰਦ ਚਿੱਟਾ , ਦੰਦ ਚਿੱਟਾ ਉਤਪਾਦ

ਸੁੰਦਰ ਚਮਕਦਾਰ ਦੰਦ ਹੈ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਪੀਲੇ ਰਹਿਣ ਜ ਚੰਗੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੁਰਸ਼ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੁਕਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਦ ਿਚੱਟੇਕਰਨ ਕਿੱਟਾ ਵੱਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਦੇ ਝੁੰਡ ਹੈ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਪਰ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਦੰਦ ਚਿੱਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ. ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਤਪਾਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ. ਅਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਟ੍ਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਦੰਦ ਿਚੱਟੇਕਰਨ ਕਿੱਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਜੈੱਲ ਚਿੱਟਾ, ਟੁਕੜੇ ਚਿੱਟਾ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਟਾ ਅਕਸਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ. ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਟਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਨ, ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਦੇ ਦੰਦ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਲਈ.

ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਦੰਦ discolored ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ. ਸਿਗਰਟ ਸਿਗਰਟ, chewing ਤੰਬਾਕੂ, ਲਾਲ ਵਾਈਨ ਪੀਣ, ਸੋਡਾ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੰਦ discolored ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਲਈ, ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦਤ ਛੱਡਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਪੂਰਕ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਪੂਰਕ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੰਦ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਦੰਦ whiten ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਚਾਰ.

ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ

  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟਾ ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਖਰਚ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟਾ ਕਿੱਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਚੱਟੇਕਰਨ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਜੈੱਲ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਦੰਦ whiten ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੰਦ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਉਮੀਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਮਿੰਟ. ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

  • ਇਕ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਚੋਣ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. ਇਹ ਵਧੀਆ ਦੰਦ ਿਚੱਟੇਕਰਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਦੰਦ ਬਲੀਚ ਕਿੱਟ ਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਜ਼ਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਦੰਦ ਜੈੱਲ ਮੂੰਹ ਟਰੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾਇਆ (ਸੌਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਲਈ. ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੰਦ ਚਿੱਟਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 250 ਡਾਲਰ ਅਤੇ 900 ਡਾਲਰ. ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦੰਦ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਚਿੱਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਨੂੰ ਦੇ ਦੋਨੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਲੀਚ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੰਦ ਬਲੀਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਘਸਾਉਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧੱਬੇ ਅਤੇ tartars ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚੂੰਡੀ ਛਿੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹੋ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਚਿਟ੍ਟੇ ਦੰਦ ਗਾਈਡ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ - ਜੂਨ 5, 2016 12 'ਤੇ:21 ਦੁਪਹਿਰ

ਵਰਗ: ਚਿਟ੍ਟੇ ਦੰਦ ਸੁਝਾਅ   ਟੈਗਸ: , , , , ,