posts tagged "hniav mob"

Ib qho yooj yim, Pheej yig Txoj kev uas Brighten Koj Luag

Puas muaj ib txoj kev kom tau whiter luag? Tsis yog txhua txhua ntawm qhov zoo tshaj plaws los yog yuav thoj. Qhov tsab xov xwm yuav muab ib co zoo heev cov hniav nrog saib xyuas thiab yooj yim.

Thawj kauj ruam mus hniav dawb, zog cov hniav yog ib tug zoo, kev tu. Kho hniav ntxuav yuav tsum muaj ib niaj hnub, qhov chaw uas koj teem lub sij hawm txhua lub sij hawm txhua txhua rau lub hlis. Txawm li cas los, kev kev tu yog ib qho yooj yim mus tso tab sis feem ntau yog them los ntawm feem ntau hom kev kho hniav daim ntawv kho mob.

TSWV YIM! Tom qab koj whiten koj cov hniav, tsum tau ceev faj txog dab tsi koj haus dej haus los yog noj. Lawv yuav nqus tsuas thiab xim ntau yooj yim uas yuav ua rau heev.

Laser ntxuav hniav dawb yog ib tug ntawm qhov zoo tshaj txoj kev uas yuav ua tau ceev tau. Qhov no yuav ua tau qhov zoo tshaj plaws txoj kev uas yuav muaj koj cov hniav revert rov qab mus rau lawv cov thawj zaug dawb raws li lawv muaj peev xwm yuav. Ib tug tshuaj dawb tso tshuaj txhuam rau koj cov hniav, ces ib tug laser yog siv nyob rau hauv kev txiav txim mus qhib. Cov hniav yog instantly los ntawm tsawg kawg yog tsib los yog rau ntxoov.

Nws yog ib qho tseem ceeb rau muaj xws li nqaij nyoos txiv hmab txiv ntoo thiab zaub nyob rau hauv koj noj cov zaub mov, los pab kom koj cov hniav muaj zog thiab noj qab nyob zoo. Zaub mov kom lub sij hawm muaj kab noj hniav thiab yuav ua heev ntawm koj cov hniav. Tsis txhob cov hom ntawm cov khoom noj vim hais tias lawv yog detrimental rau lub noj qab haus huv ntawm koj cov hniav. Koj yuav tsum tau tsis txhob lossi snacking thaum aiming rau ib tug noj qab nyob zoo luag.

TSWV YIM! Tsis txhob hniav-tsuas haus yog tias koj nyob nraum nrhiav rau dawb cov hniav. Cov dej qab zib muaj xws li coke, kas fes thiab tshuaj yej dub.

Koj yuav tsum tau ceev faj heev thaum noj mov los yog haus tom qab muaj ib tug hniav whitened. Whitened hniav yuav yooj yim nqus ntau yam xim los yog tsuas los ntawm cov zaub mov thiab haus dej. Nyob deb ntawm tsaus nti los yog tsuas cov zaub mov thiab dej haus tom qab koj twb muaj koj cov hniav tau whitened. Kas fes yog ib qho piv txwv ntawm ib yam dab tsi uas yuav tsau rau hauv koj cov hniav thiab ua rau ib tug hloov xim.

Sim haus los ntawm ib tug straw los pab koj cov hniav nyob twj ywm dawb thiab kaj. Siv ib tug straw ua rau nws tsis tshua hais tias cov dej haus koj haus yuav tsuas koj cov hniav. Cov kua yuav bypass koj cov hniav thiab mus down koj lub caj pas.

TSWV YIM! Ib tug neeg ntxuav hniav dawb tej zaum yuav kim, tab sis nws yog tej zaum qhov zoo tshaj plaws txoj kev uas yuav pib dawb koj cov hniav. Thaum txoj kev no yog kim, nws muab ib tug zoo dua thiab sai dawb kev tshaj lwm txoj kev.

Strips rau zoo hniav yog npaj meej muaj nyob qhov txhia chaw thiab kuj haum pheej yig. Cov ib daim hlab ua hauj lwm los ntawm tu nto tsuas los ntawm koj cov hniav thiab cov tshuaj lawv kho nrog zoo them.Whitening ib daim hlab tau poob chaw nyuam qhuav, vim hais tias lawv tsis muab qhov zoo tshaj plaws kev tshwm sim.

Nws yog li ntawd ib qho tseem ceeb tias thaum twg koj tau txais koj cov hniav whitened, tom qab txhua txhua pluas noj koj yuav tsum txhuam koj cov hniav. Leftover cov khoom noj seem yuav ua tau kom cov kab mob loj hlob nyob rau ntawm koj cov hniav. Yog hais tias koj tsis tso cai rau koj cov hniav kom tawv rov qab mus, cov kab mob tej zaum yuav ua rau ib tug ntau ntawm teeb meem, li ntawd, kom paub tseeb tias koj txhuam.

TSWV YIM! Thaum twg koj muaj nyob rau hauv kev xav tau ntawm ib tug dawb luag tam sim ntawd, koj yuav tsum mus ntsib koj tus kws kho hniav tam sim ntawd. Thaum twg koj sim mus nrhiav tau ib tug hniav dawb luag, koj khiav txoj kev pheej hmoo ntawm yuav ua tau rau raug mob es tsis txhob ua ib tug zoo hloov.

Koj yuav tsum xyuam xim rau tej rhiab heev uas dawb kev kho mob. Nws yuav ua tau heev heev thiab tej zaum yuav ua tau ib tug luv luv lub sij hawm, tiam sis nws tseem mob. Yog hais tias qhov no tshwm sim, kom paub tseeb tias koj mus ntsib ib tug kws kho hniav ua ntej koj tseem siv lub tshuaj dawb khoom. Nws yuav paub txog ib tug txawv kev xaiv uas yuav tsis muaj kev cuam tshuam koj qhov no rau koj cov hniav.

Kev haus luam yeeb thiab hniav ntxuav hniav dawb tsis ua hauj lwm ua ke. Yog hais tias koj xav tau zoo nkauj dawb cov hniav, koj yuav tsum tau tsis txhob haus luam yeeb. Thaum koj siv cov nyiaj rau ib tug dawb kev kho mob thiab kom kev haus luam yeeb, nws yog ib tug pov tseg ntawm cov nyiaj. Txhua yam uas ua hauj lwm rau whiten koj cov hniav yuav ploj thaum koj haus luam yeeb.

TSWV YIM! Ua ntej pib cov hniav ntxuav hniav dawb, tham nrog koj tus kws kho hniav. Yog hais tias koj paub tias koj yuav tsum tau loj kho hniav ua hauj lwm ua nyob rau hauv lub nyob ze yav tom ntej, ncua koj txoj kev hniav ntxuav hniav dawb kom txog rau thaum kev ua hauj lwm tiav lawm.

Khaws ib zaug xwb siv tus txhuam hniav stowed tseg rau koj thaum koj noj khoom qab zib los yog lwm yam khoom qab zib. Cov khoom noj tej zaum yuav lo rau koj cov hniav yooj yim, thiab yuav pib ua lawv. Tom qab koj muaj enjoyed lub qab zib, coj ib tug lub sij hawm ntawd los yog ob tug txhuam koj cov hniav. Cov tshuaj txhuam hniav tsis yog yuav tsum tau, yog hais tias koj kom huv si txhuam koj cov hniav thiab yaug lawv zoo.

Txhuam nrog ib tug hniav ntxuav hniav dawb cov tshuaj txhuam hniav. Txawm hais tias cov tshuaj txhuam hniav yog tsis raws li lub hwj chim raws li lwm yam whiteners, lawv yuav tshem tawm tej tsis ntev los no tsuas thiab tiv thaiv koj cov hniav los ntawm tshiab tsuas. Cov tshuaj txhuam hniav muaj ib tug me me abrasive ua los ntawm silica uas yuav ua hauj lwm tsis muaj ua txha hniav laus.

TSWV YIM! Nws yog ib qho tseem ceeb rau txhuam, cov pos hniav zaws, thiab siv hlua dig hniav ob zaug ib hnub twg tsawg kawg yog. Koj cov hniav yuav nyob twj ywm ntau hniav dawb yog tias koj txhuam thiab siv hlua dig hniav txhua txhua lub sij hawm koj muaj ib tug noj mov los yog noj khoom txom ncauj.

Yaug koj lub qhov ncauj tom qab koj haus dej haus los yog haus. Koj cov hniav yuav nyob twj ywm hniav dawb yog tias tsis muaj dab tsi muaj lub sij hawm mus ntxuav lawv tom qab haus cov zaub mov los yog haus dej. Qhov no yuav pab tiv thaiv kom txhob tsuas thiab muaj kab noj hniav.

Siv hniav ntxuav hniav dawb cwjmem yuav pab tau koj whiten koj cov hniav. Txawm li cas los, nws yog ib qho tseem ceeb yuav tsum tau ceev faj txog kev siv lawv, vim hais tias lawv ua hauj lwm xws li tshuaj ntxuav. Yog xav tau qhov zoo tshaj plaws kev tshwm sim los ntawm no txoj kev, koj yuav tsum thov nws nrog saib xyuas thiab tsis txhob dhau nws.

TSWV YIM! Ib txhia tshuaj dawb tshuaj txhuam hniav tsis yog tag nrho lawv hais tias lawv yog. Tej zaum lawv yuav pab tau kom koj cov hniav whiten, tab sis yog qhov zoo tshaj plaws siv nyob rau hauv nrog lwm cov tswv yim.

Koj xav mus rau tus kws kho hniav kom tau koj cov hniav ntxuav tsawg kawg yog ob lub sij hawm txhua txhua xyoo. Hais kom tus chaw ua hauj lwm hu rau koj txog ib lub lim tiam ua ntej koj lub sij hawm yog nyob ze.

Tham nrog koj tus kws kho hniav txog qhov zoo txoj kev mus whiten koj cov hniav ua ntej koj muas dab tsi. Koj tus kws kho hniav yuav qhia rau koj yog dab tsi zoo tshaj plaws nyob rau hauv koj qhov teeb meem thiab ceeb toom rau koj txog kev phiv.

TSWV YIM! Tsim kom muaj siv hlua dig hniav mus rau hauv koj regimin. Siv hlua dig hniav txhua hnub yuav pab tau tshem koj lub qhov ncauj ntawm cov quav hniav, uas yog ib tug ntawm cov ua ntawm cov hniav heev.

Haus dej feem ntau yuav pab tau koj nrog dawb cov hniav. Yaug nrog dej yog ib txoj kev zoo los mus tiv thaiv tsuas los ntawm appearing.Make nws ib tug cwj pwm los haus dej haus dej nrog koj noj mov thiab thaum lub sij hawm noj mov.

Cawu cub thiab dej qab zib yog koj tus yeeb ncuab nyob rau hauv koj lub Wisconsin quest rau dawb cov hniav. Cov dej qab zib muaj peev xwm tsuas los yog discolor koj cov hniav. Hloov lawv nrog tsis muaj mob cov dej qab zib. Yog hais tias koj xav mus haus dej haus cov dej haus lawm, kom paub tseeb tias koj txhuam koj cov hniav sai li sai tau rau mitigate tsuas nyhuv.

TSWV YIM! Cov tawv ntawm lub walnut tsob ntoo yuav siv tau los maj mam muab txhuam tam sim ntawd tus tsuas rau koj cov hniav. Siv no tawv rau ib tug tsis tu ncua yuav tshem tawm cov tsuas thiab daj heev kheev pom los ntawm kev haus luam yeeb los yog los ntawm haus tej yam dej haus.

Txiv hmab txiv ntoo thiab veggies nrog ib tug fibrous taub hau yuav siv tau los lawm txhuam koj cov hniav. Ib txhia cov khoom noj uas yuav ua hauj lwm yog zaub cob pob, dib, carrots, thiab carrots. Sim swish cov zaub mov yog nyob rau hauv koj lub qhov ncauj tau ntau cheeb tsam them.

Hno ntau mis nyuj cov khoom rau hauv koj cov zaub mov. muaj zog, noj qab nyob zoo cov hniav yuav tsum tau ntaus nqi rau cov as-ham nyob rau hauv cov zaub mov zoo li yogurt, mis nyuj thiab cheese. Cov zaub mov tseem kom tus txha hniav laus nyob rau hauv koj cov hniav, uas ua rau koj cov hniav tsawg raug rau cov khoom noj thiab lwm yam uas feem ntau ua rau heev. Qhov no txhais tau tias xws li tej khoom noj xws li cov nyob rau hauv koj noj cov zaub mov yuav pab koj muaj ib tug luag uas yog whiter.

TSWV YIM! Tsev txais hniav dawb cov hniav yuav muaj ib tug cia sab–lawv muaj peev xwm tej zaum ua rau rhiab, o cov pos hniav uas yuav raug los ntshav. Tsis txhob tos kom tau nrog koj tus kws kho hniav yog tias koj muaj tej yam ntawm cov kev kho hniav tej teeb meem.

Cov kab mob yuav loj hlob nyob ib ncig ntawm koj lub qhov ncauj tom qab koj noj. Yog hais tias koj tsis tso cai rau koj cov hniav kom tawv rov qab mus, cov kab mob tej zaum yuav ua rau ib tug ntau ntawm teeb meem, li ntawd, nco ntsoov txhuam lawv.

Tsis txhob tsaus haus thiab txiv hmab txiv ntoo kom muaj koj dawb cov hniav. tej yam dej qab zib, xws li liab caw thiab kas fes, yuav tawm tsuas rau koj cov hniav. Yog hais tias koj tsuas muab tsis tau li cov dej qab zib, hlw los ntawm ib tug straw rau bypass uas tseg tau cov nyhuv.

TSWV YIM! Yuav kom whiten koj cov hniav koj muaj peev xwm tsuas txhuam lawv nrog peroxide muab tshuaj txhuam thiab ci dej qab zib. Ob leeg ntawm tej yam no yog cov khoom xyaw yog nyob rau hauv feem ntau coj mus muag tshuaj dawb tshuaj txhuam hniav, tsis tau lawv yuav tsum tau nyob rau hauv koj pantry nyob rau hauv tsev.

Cov tshuaj yuav ua rau sib sib zog nqus tsuas nyob rau hauv koj cov hniav. Yog hais tias koj yuav tsum haus dej haus kas fes los sis tshuaj yej, koj yuav siv tau ib tug straw haus lawv, txhuam koj cov hniav tom qab tag koj lub khob, los yog txhuam hniav tam sim ntawd tom qab koj haus lawm. Haus tshuaj yej thiab kas fes, nrog rau kev haus luam yeeb, yog cov loj contributors rau discoloring neeg cov hniav.

Siv ib tug natural tshuaj rau whiten koj cov hniav, zoo li kua ntoo vinegar. Qhov no tau raug qhia kom tshem tawm tsuas thiab tshem tawm cov kab mob nyob rau hauv sawv daws yuav lub qhov ncauj. Yuav kom pab tau zoo nrog rau cov kev kho mob, yaug qhov ncauj txhua txhua hnub nrog rau lub vinegar, nyob rau hauv thaum sawv ntxov yog preferable, ces ua raws li nws mus nrog ib tug hniav txhuam hniav.

TSWV YIM! Xaiv txoj cai txhuam hniav. Hais lus nrog koj tus kws kho hniav kom tau nws los yog nws pab tswv yim rau dab tsi txhuam hniav koj yuav tsum xaiv.

ntuj hniav

Muaj tej yam ntuj tso cov hniav whiteners hais tias koj yuav tau mus nrhiav nraum zoov siv muas lawv, yog li txuag koj cov nyiaj. Cov tawv ntawm lub walnut tsob ntoo yog ib qho zoo heev kev kho mob siv rau whiten hniav. Tau tawv los ntawm ib tsob ntoo, yaug nws kom huv si thiab txhuam koj cov hniav nrog nws. Qhov no ua hauj lwm yuav tshem tawm tsuas thiab quav hniav.

TSWV YIM!

Koj yuav tsum paub hais tias muaj ntxuav hniav dawb tov xwb whiten hniav. Yog hais tias koj muaj veneers, zoo li crowns, ntsaws, veneers los yog lwm yam hom kev kho hniav ua hauj lwm nyob rau hauv pem hauv ntej cov hniav, lawv yuav nyob twj ywm tib xim. Ntxuav hniav dawb hniav tej zaum yuav ua rau kev kho hniav ua hauj lwm uas twb tau ua tau lo tawm ho.

TSWV YIM!

Nrog koj tus orthodontist los yog tus kws kho hniav ua ntej koj xaiv rau whiten koj cov hniav. Tsis txhob pib dawb koj cov hniav yog tias koj yuav tsum ua tej yam lwm yam teeb meem.

TSWV YIM!

Ib tug tibneeg haus luamyeeb yog ib qho yooj yim mus hnov ​​vim hais tias cov daj tsuas rau ntawm cov hniav. Nws yuav ua tau es qhov nyuaj heev kom dawb luag yog tias koj haus luam yeeb. Yog hais tias koj yuav tsum haus luam yeeb, koj yuav tsum tau txiav rov qab rau koj noj qab haus huv thiab cov tsos ntawm koj cov hniav.

TSWV YIM!

Siv ib tug txiv kab ntxwv tev lub sab hauv sab tshiav tsuas thiab ua rau koj cov hniav hniav dawb. Koj muaj peev xwm kuj sib tov qaug txiv kab ntxwv peels thiab av bay yoojyim mus ua ib tug uas muaj ntxhiab toothpaste.Make ntsoov yaug koj lub qhov ncauj thaum koj tas txhuam hniav kom tshem tawm tag nrho cov ntxiv txiv hmab txiv ntoo qab zib.

TSWV YIM!

Nyob deb ntawm dawb lias mouthwashes raws li lawv muaj ntxiv colors.Mouthwashes muaj dyes ntxiv xim yuav ua pliaj heev tshwm rau ntawm koj cov hniav.

TSWV YIM!

Txhuam koj cov hniav yog ib tug zoo tiv thaiv kev ntsuas. Koj yeej ib txwm tau txais ib co tshuaj txhuam hniav uas ua rau whiten koj cov hniav. Muaj ib tug ntau ntawm txawv hom, yog li researching lawv yuav pab tau koj nrhiav tau ib tug uas ua hauj lwm rau koj cov hniav.

TSWV YIM!

Sim kev txhim kho koj ua tsis taus pa kom tau ib tug hniav dawb luag. Ntsuam xyuas koj ua tsis taus pa los ntawm licking ib tug huv ib feem ntawm koj txhais tes. Yog hais tias koj yuav hnov ​​cov qaub ncaug, siv ib tug mint los yog ib txhia tshuaj yaug qhov ncauj. Yog hais tias koj mus nrog tshuaj yaug qhov ncauj, xyuas kom meej tias nws yog dej cawv-dawb kom tsis txhob qhuav koj lub qhov ncauj.

TSWV YIM!

ntxuav hniav dawb cov hniav

TSWV YIM!

Ntxuav hniav dawb cov hniav sparks ib tug heev kev sib tham. Nws yog vam hais tias tom qab nyeem ntawv no tsab xov xwm uas koj yuav xav tias ntseeg kev siv ib co ntawm cov tswv yim rau dawb cov hniav. Siv cov ntaub ntawv no yam xyuam xim txhim kho koj tus hniav xim.

TSWV YIM!

Yog thawj muab tswvyim rau - Yuav ua li cas koj xav hais tias?
Lo rau ntawm whiten hniav Guide - Lub rau hli ntuj 5, 2016 nyob rau hauv 12:56 AM

Pawg: Lub tsev raws li rau zoo hniav   Tags: , , , , , , , ,