izithuba ephawulweyo "Ezingwevu Amazinyo Tips ungazama Namhlanje!"

Ezingwevu Amazinyo Tips ungazama Namhlanje!

Abantu abaninzi baqale sizixhalabise ngokuba amazinyo mhlophe elivisayo. Le iphupha lula kuba yinyani ke ukuba ufuna ukuba. Uyakwazi ukuba amazinyo amhlophe kukufunda ubuchule kangangoko phaya ilandelayo icebiso elihle. Ulwazi oluvezwe apha uya kukuxelela amazinyo whitest kunokwenzeka.

Hlalani kude icuba, kofu, newayini. Nganye kwezi uneekhemikali ukuba babambelele kwaye discolor amazinyo akho. Ukuba abafuni ukunciphisa okanye ukuphelisa ukusetyenziswa nayiphi na kwezi, ngoko kufuneka ukuhlamba amazinyo akho emva kokuba ndiligqibele. ngoku kukho iibhrashi finger encinane efumanekayo ukuze kubekho isibane esirhabaxa kummandla amazinyo. Ezi njengenye ezisebenzisekayo ukuba ibhrashi yamazinyo kunye nani ixesha elizeleyo. uburhabaxa ibrashi yeyona nto ufumana amazinyo akho acocekileyo.

ICEBISO! Iziselo ezifana iwayini ebomvu, ikofu kunye nesoda funeka zidliwe ngokusebenzisana iglasi yamanzi. iziselo ezithile ngokukhawuleza kakhulu ukuze discolor amazinyo, besela rhoqo kunokubangela amabala.

Into yokuqala ekufuneka uzenzile nayiphi ziwenza lwenkqubo kwamazinyo ukuqinisekisa ukuba ufumana cleanings zobungcali. Fumana amazinyo akho ziingcali zicocwe rhoqo emva kweenyanga ezintandathu kwaye wenze idinga lakho elilandelayo ngoxa-ofisi yokucoca zakho zangoku.

Kufuneka balumke xa ukutya okanye ukusela emva amazinyo akho mhlophe. Kwamazinyo kuba lula ukuba angcolise emva kokuba ziye mhlophe. Zama nomkhwa zokutya ukuba abe umbala emnyama emva kokuba mhlophe amazinyo akho. Kofu, njengokuba, ngumzekelo omhle kweziselo ezinokuba angcolise-ebangela ukuba amazinyo akho aya kuba semngciphekweni.

ICEBISO! Sebenzisa amaqunube njenge amazinyo whitener endalo. Eziphilayo yendalo efumaneka amaqunube ziya mhlophe amazinyo ngaphandle usebenzisa amachiza.

Amazinyo mhlophe kangako

Amazinyo akho usenokuqalisa uvakalelo iimveliso ezingwevu. Isenokuba ayinakulimaza ngonaphakade, kodwa nangoku ibuhlungu kakhulu. Yeka usebenzisa imveliso uye ubone ugqirha wamazinyo ngokukhawuleza. Yena bangacebisa uhlobo imveliso akayi kwenza amazinyo akho ngaloo ndlela.

ICEBISO! Read the directions of home whitening products completely before starting treatment. Doing this will just cause the gums to be inflamed, the mouth to be irritated, and your teeth to be damaged.

Fruits are a great and natural way to whiten teeth whiteners. A imizekelo embalwa zeziqhamo ezigqwesileyo ukuba unako ukuzenza mhlophe abamazinyo orenji kunye ne orenji. You could also use an orange peel against the surface of your teeth.

Mouthwash freshens your breath and kills the germs that can cause gingivitis; nokuba, some forms of mouthwash can discolor your teeth. Use a mouthwash that isn’t harsh and make sure it isn’t a bright color.

ICEBISO! A surprising way to whiten your teeth a bit is through using natural strawberries. People have used strawberries as a home whitener for many years.

Regular toothpaste and whitening toothpaste do not differ much. Avoid falling for expensive products that don’t work. You will simply be tossing money away.

You can make your own whitening toothpaste with some peroxide and baking soda. Allow this paste to penetrate the porous surface of your teeth for five to ten minutes before brushing. Do not brush your teeth harshly, it will have a hand in irritating your gums.

ICEBISO! Be careful and use teeth whitening products exactly as directed. Teeth whitening products can have a corrosive or damaging effect on tooth enamel, gums and even nerves.

One way to get whiter teeth remain white is to set up regular dental cleanings.

A convenient way to brighten your smile is to simply replace your current toothpaste with a whitening toothpaste. This toothpaste is specially formulated to remove stains and plaque as it whitens. Over extended periods of time, you will see whiter teeth and reduced stains.

ICEBISO! Remember that crowns are a different substance than your natural teeth, and do not respond to teeth whiteners. Whitening your teeth can cause an uneven color presentation if your crowns can be seen when you smile.

Avoid teeth-staining beverages if you want them to be white teeth. Some examples of these beverages include coffee, coffee and traditional tea. If you want to avoid staining as you drink these, consider sipping water between sips of your beverage to minimize staining.

Stop whitening your teeth if the treatment causes pain or sensitivity. Whitening products can sometimes increase sensitivity and cause inflammation. If this happens, stop using the whitener immediately, and talk to your dentist about a different product that would be suitable for sensitive teeth.

ICEBISO! Chase drinks that cause stains with water. When you have some water after a dark liquid (kofu, iti, pop, etc.

Eat an apple to quickly brighten your teeth or have the appearance of whiter teeth. ukutya nohlaza kunye nemifuno kuba luphawu esirhabaxa ezinokukunceda ucoce amazinyo yakho ngaphandle kokuba umonakalo elininzi ulandelise yakho.

Ask your dentist for a gel that can be utilized at home to help whiten your teeth. This method involves the preparation of a mouthpiece that is filled with gel. You wear it for a certain amount of time each night for two or three weeks. Your teeth may get as much as eight shades whiter by using this approach.

ICEBISO! Dentist visits are essential to getting whiter teeth. Building scheduled cleanings into your life is key to whiter teeth.

Stop using any whitening treatment if you feel sensitivity in your teeth become sensitive. You should consult your dentist’s advice since you could be causing actual damage to your teeth. You should speak with your dentist to figure out what options are best for you when it comes to whitening of the teeth.

Brushing your teeth everyday is the best way to keep them healthy, and protect them against cavities, and unsightly staining. Using a whitening toothpaste is a great way to improve the appearance of your teeth. There are many options, so do some research, and it will help you find the best whitening toothpaste for your needs.

ICEBISO! Uya kuba nesibindi ngakumbi uncumo wakho ukuba nentembelo ngakumbi impefumlo yakho. Licking your palm (wash your hands first!) can tell you if your breath is bad or not.

Brush your teeth regularly if you have a great smile.Food and drinks can build on your teeth and discolor or stain them after some time. You will not be concerned with discoloration of your teeth if you maintain regular a regular teeth-brushing routine.

Remember the importance of flossing your teeth on a regular basis. Flossing gets the debris within your teeth and fights plaque, which causes discoloration. You should give your teeth a flossing after every meal; floss is portable enough that you can carry it with you when you eat away from home. Phambi kokuba uye kulala ebusuku, it is very important to floss your teeth so that you can get rid of nasty bacteria that may be present in your mouth.

ICEBISO! Avoid coffee, iti, colas and other dark colored drinks to keep your teeth their whitest. Each of these beverages will cause your teeth to become discolored.

Drink only clear beverages for a few days after you got your teeth whitened.

Cutting down on drinks, such as soda pop or wine, will help you have whiter teeth. Because soda and wine can stain your teeth, you can protect a white smile by drinking less of both. If you must have them, though, brush your teeth as soon as possible after consuming them. This will give them little time to stain the teeth too badly.

ICEBISO! To get your teeth whiter, you can use the bark from a walnut tree. Uhlikihlo oku amazinyo akho ngocoselelo ucoca kwaye yenza kubo mhlophe.

This is a method that costs more, but it gives you quick results.

Bagqibe ziyifunxe ukutya zobisi. Dairy products have minerals, such as calcium, that will keep your teeth looking healthy. The enamel of your teeth will become stronger and less susceptible to discoloration. When you included these food types into your diet you give yourself a whiter smile.

ICEBISO! Brush your teeth with a baking soda and peroxide paste to whiten them. Both ingredients are commonly used in whitening toothpastes, and most people keep them in their homes.

Eat vegetables and fruits that are fibrous texture that can act as a natural scrubber for your teeth. A few examples of foods to consider include apples, apples, cucumber and carrots. Use all your teeth to chew up crunchy food to get the maximum effect.

Don’t smoke cigars or cigarettes if you can help it. These both are known to cause a discoloration of the teeth. Quitting smoking will help prevent the yellowing of teeth. There are medications that can effectively help you quit smoking if you go to a doctor. You must have the proper advice and support.

ICEBISO!

Most people wish they had whiter teeth. The problem is that most people don’t believe that they can whiten their teeth, so they never even try. Following the tips and tricks from this article will give you beautifully white teeth in very little time.

ICEBISO!

Yiba ngowokuqala izimvo - Ingaba ucinga ntoni?
Ngeposi yi mhlophe Amazinyo Guide - Isilimela 5, 2016 nge 12:59 AM

iindidi: Lwasekhaya mhlophe Amazinyo   tags: , ,