Правила и условия

Добре дошли в нашия сайт. Ако продължите да разглеждате и използвате този сайт вие се съгласявате да се съобразят и да бъде обвързан със следните правила и условия за ползване, които заедно с нашата политика за поверителност уреждат отношенията ни сайт, който е с вас във връзка с този сайт.

Терминът нашия сайт или ни "’ или "ние’ се отнася до собственика на сайта. Терминът "ви’ се отнася за потребителя или зрителя на нашия уебсайт. Използването на този сайт е предмет на следните условия за ползване:

  • Съдържанието на страниците на този сайт е за обща информация и само употреба. Тя е обект на промяна без предизвестие.
  • Нито ние, нито трети страни да предоставят някаква гаранция за точността, навременност, производителност, пълнота или годността на информацията и материалите, намерени или предлагани на този сайт за всяка конкретна цел. Вие се съгласявате, че такава информация и материали могат да съдържат неточности или грешки и ние не носим отговорност за такива неточности или грешки в максимална степен, позволена от закона.
  • Използването на който и да е информация или материали на този сайт е изцяло на свой собствен риск, за които ние не носи отговорност. То трябва да бъде вашата собствена отговорност да се гарантира, че всички продукти, услуги или информация, достъпни чрез този сайт отговарят на вашите специфични изисквания.
  • Този сайт съдържа материали, които са собственост или лицензирани за нас. Този материал включва, но не се ограничава до, дизайнът, оформление, виж, външен вид и графики. Възпроизвеждането е забранено, освен в съответствие с уведомлението за авторски права, който е част от тези правила и условия.
  • Всички търговски марки възпроизведени в този сайт, които не са собственост на, или лицензирани на оператора, са признати на сайта.
  • Неразрешеният използването на този сайт може да е основание за иск за щети и / или да е престъпление.
  • От време на време този сайт може да съдържа връзки към други сайтове. Тези връзки са предоставени за ваше удобство, за да предостави допълнителна информация. Това не означава, че ние подкрепяме уебсайта(с). Ние не носим отговорност за съдържанието на тези страници(с).
  • Вие не можете да създадете връзка към този сайт от друг сайт или документ, без предварително писмено съгласие на нашия сайт.