Voorwaarden

Welkom op onze website. Als u doorgaat met browsen en deze website gebruikt, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie van onze site met u regelen met betrekking tot deze website.

De term onze site of 'ons'’ of wij’ verwijst naar de eigenaar van de website. De term 'jij'’ verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De inhoud van de pagina's van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
  • Noch wij, noch derden geven enige garantie of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestatie, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan ​​door de wet.
  • Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, voldoen aan uw specifieke eisen.
  • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, indeling, kijken, uiterlijk en afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightvermelding, die deel uitmaakt van deze voorwaarden.
  • Alle handelsmerken weergegeven op deze website, die niet het eigendom zijn van, of in licentie gegeven aan de operator, worden erkend op de website.
  • Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit zijn.
  • Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld om u meer informatie te bieden. Ze betekenen niet dat we de website onderschrijven(s). We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).
  • U mag geen link naar deze website maken vanaf een andere website of document zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van onze site.