Tagged Posts "tshuaj dawb rau hniav"

Zoo nrog cov yooj yim

Yog hais tias koj xav tau txog kev ntxuav hniav dawb koj cov hniav, tab sis tau nco ntsoov txog txoj kev cynical thiab tsis paub pib qhov twg, koj yuav tsum nyeem rau. Koj yuav pom ntau yam tswv yim hauv no tsab xov xwm yuav pab kom koj nkag siab txog cov txheej txheem hniav ntxuav hniav dawb, enabling after bast soj ntsuam tau koj.

Saib ntsoov rau uas tseg tau cov zaub mov tom ib lub tshuaj ntxuav hniav dawb. Koj cov hniav yuav tau tsuas ntxiv yooj yim heev thaum lawv tau twb whitened. Tom qab ntxuav hniav dawb, ua kom txhob nyob ze cov zaub mov thiab dej haus uas muaj tsos. Txhob kas fes particular hauv vim hais tias nws yuav tau mus rau txheej sab saum toj ntawm koj cov hniav thiab txo qhov uas cov brightness uas koj luag.

NTSIS! Siv txiv maj phaub organic roj rau lo hniav ntxuav hniav dawb. Swishing cov roj uas nyob ib ncig ntawm koj lub qhov ncauj ntawm kaum feeb txhua hnub yuav zoo zoo.

Txiv qaub thiab txiv kab ntxwv yog ib qhov zoo uas muaj Vitamin C, tiam sis lawv yeej tseem zoo. Sim muab tshuaj ntxuav hauv lub txiv qaub los txiv kab ntxwv chais los mos ntawm koj cov hniav yuav ua tau kom hniav dawb. Koj txawm phem muab me me ntsis ntsev los tus peels yuav txhim khu qhov pom tau tias hom no yuav tuaj.

Siv dej qab baking txhuam koj cov hniav. Kom koj cov hniav zoo lawm, baking sis dej qab zib xwb cov kev xav. Nco ntsoov mus txhuam maj mam muab thaum siv baking sis dej qab zib, nws yuav aggravate cov pos hniav rau ib txhia neeg.

NTSIS! Muab ib cov tshuaj dawb qhob tshuaj txhuam hniav siv peroxide thiab baking dej qab tov nrog qhov sib npaug. Siv cov dej no los txhuam koj cov hniav mus txog li kaum feeb.

Thawj qhov uas koj yuav tau ua kom cov hniav kom dawb yog kom tsis tu ncua mus ntxuav hniav hniav. Tau ntxuav txhua lub hlis rau koj cov hniav thiab ua rau lub sij hawm thaum nyob hauv lub chaw ua hauj lwm rau koj tam sim no tu koj yav tom ntej.

Haus dej ntau yog ib tug txheej txheem zoo kawg thiab pab kom koj cov hniav dawb. Haus dej txaus yuav yaug koj lub qhov ncauj, tiv thaiv kev raug tawm tsev rau ntawm koj cov hniav. Nws yog ib tug zoo xyaum haus dej, tshwj xeeb tshaj yog thaum thiab tom qab noj mov.

NTSIS! Xav kom koj cov hniav mus xyuas hniav dawb? Noj ua kua. Txiv apples tseem abrasive heev thiab lawv yuav ntxuav koj cov hniav ntais tsis tas yuav ua kev puas tsuaj rau tus txha hniav laus ntawm koj cov hniav.

Noj zaub mov zoo noj; khoom noj xws li txiv hmab txiv ntoo los yog zaub yog tias koj xav saib cov hniav hniav dawb. Tau muab ua kom tsis txhob zoo li no cov zaub mov thaum rau cov tau pab koj cov hniav nyob zoo. Koj yuav tsum tau tsis txhob snacking ntau heev yog hais tias koj xav tau kom koj luag kaj.

Siv tus khaub thaum uas koj haus cov kua dub. Quav cab ib whitens hniav los zuj zus lawm thaum nws yuav siv sij hawm koj haus los tsuas cov hniav. Yog mus pam ncaj ntawm caj pas thiab muaj tsawg heev txuam nrog tus txha hniav laus, yog muaj uas tseg tau thiab tsawg heev.

NTSIS! Tom qab koj undergo ib cov tshuaj dawb rau txoj kev hniav, Nws yog ib qho tseem ceeb tias koj tsuas haus huv haus kua kom ntau li peb mus rau plaub hnub. Nyob rau thaum hnub no, txhua yam xim ntawm cov txiv hmab txiv ntoo kom tsaus haus tau absorbed rau koj cov hniav.

Yog hais tias muaj cov yas hau hniav nyob rau hauv koj lub qhov ncauj, koj cov hniav tej zaum yuav zoo; Txawm li cas los, koj hau yuav nyob tib xim.

Yog ceev thiab zoo heev koj cov hniav ntxuav hniav dawb sab saum toj tej, coj koj tus kheej mus ntsib koj tus kws kho hniav ASAP. Muaj ntau ntau yam kev pab uas cov hniav ntxuav hniav dawb yuav muab rau koj, Txawm tias nws kuj yuav tsis pom zoo thiab. Yog paub qab hau mus nrog koj tus kws kho hniav ua ntej koj sim kom zoo, los xyuas kom meej tias lawv yuav noj qab nyob zoo, thiab qhov tsuas yog tsis tau los ntawm lwm cov teeb meem. Ua kom zoo; teeb ib noj qab nyob zoo thiab zoo hom phiaj txog kev siv tshuaj ntxuav dawb uas pab koj tus kws kho hniav.

NTSIS! Yog hais tias koj haus luam yeeb, koj tseem haib siv los ntxuav hniav dawb koj cov hniav yog qhia txog tus cwj pwm. Nws yog pointless siv nyiaj los rau ntawm cov hniav ntxuav hniav dawb khoom uas yog koj mus haus luam yeeb.

Kev txhuam hniav tom qab txhua pluas mov yuav pab kom nws txhob raug. Qhov no mas nws yeej muaj tseeb thaum nws tawm los kav fes.

Kev txhuam hniav yuav pab tiv thaiv tau lawv. Khaws ib cov tshuaj txhuam hniav zoo, cov hniav zoo ib daig fights muaj kab noj hniav thiab pab. Muaj ntau ntau hom, ces researching lawv yuav pab koj nrhiav tau tus uas ua haujlwm rau koj cov hniav.

NTSIS! Yog tias koj npaj tau kev zawm hniav hlau near yav tom ntej, ib tug pom zoo yog tias koj zoo ua ntej cov txheej txheem pib. Yog hais tias koj coj cov tswv yim no, koj yuav mus nrog cov hniav uas tuaj tsis tsuas ntshoov, tiam sis whiter thiab.

Haus dej ntau yuav pab tau koj txog cov hniav hniav dawb. Muab yaug koj cov hniav uas muaj dej yuav los ntxuav tau hais uas yuav ua rau tus hniav heev. Ua nws tus cwj pwm haus cov dej uas koj noj thiab thaum noj mov.

Siv cov tshuaj yaug qhov ncauj tawm. Tej tshuaj yaug qhov ncauj tawm hauv koj lub neej yuav daws teeb meem uas koj muaj nrog ceev kom cov hniav dawb. Tshuaj yaug qhov ncauj yog ua los ntawm teeb meem ntau yam tshuaj. Qee yam chemical no yuav tsuas thiab discolor koj cov hniav.

NTSIS! Ib txoj kev pab kom cov hniav nyob dawb yog tsis haus cov dej qab zib. Dej qab zib xyaw coloring discolors hab stains cov hniav.

Noj cheese tom qab ib pluag mov yuav pab kom cov ntxhia ntsiab lus ntawm koj cov hniav. Kev tshawb xyuas qhia tias calcium uas muab koj tus txha hniav laus cov hniav muab sij hawm rau yaj.

Ib cov hniav zoo hau ntxuav hniav dawb yog siv walnut daim tawv ntoo. Thov hom tawv rau cov hniav ua ib koob tshuaj dawb nyhuv, thiab nws yuav muaj kev sib sib zog nqus tsev. Koj yuav tsum tau yaug tawm koj lub qhov ncauj thiab muab txhuam koj cov hniav tom qab siv cov tawv ntoo.

NTSIS! Baking sis dej qab zib yuav siv li ib abrasive maj mam muab cov tshuaj txhuam hniav uas tseem whitens koj cov hniav thaum uas tov peroxide. Txhuam hniav siv no sib xyaw kom haum rau cov hniav zog tsis muaj cov teeb meem muaj tshuaj.

Lo hniav

Noj cov zaub mov uas muaj ib tug nkig yuav muaj zoo heev. Khoom noj, zaub ntug hauv paus sticks thiab txiv apples, pab kom koj cov hniav hniav dawb. Cov khoom noj uas muaj crunchy yuav ntxuav koj cov hniav thaum koj xo. Saib xyuas kom lawv haus rau lawv tseem mob, es slicing los yog dicing rau.

NTSIS! Noj zaub mov ntau tshaj tej. Tej yam li cheese, mis nyuj thiab cov kua mis nyeem qaub muaj as-ham uas ua rau kom muaj zog, cov hniav muaj kev kaj huv-nrhiav.

Koj yuav tsum paub tias tej lub tshuab ntxuav hniav dawb tsuas ua haujlwm rau ntawm koj lo hniav. Yog hais tias koj tau ua hauj lwm xws li uas kev kho hniav, uas, yas hau hniav los sis cov uas ntsaws hauv hniav in the front of koj lub qhov ncauj, lawv yuav tsis hloov xim. Ntxuav hniav dawb koj lo hniav yuav ua rau kev ua hauj lwm lo lawm xws li mob tes.

Sim saltwater ntiav kom zoo. Muab ib nrab ib me nyuam diav pob zeb ntsev ib khob dej thiab muaj zaum muaj li 5 feeb. Npuav dej nrog dej salted, txhob siv cov tshuaj yaug qhov ncauj. Txheej txheem no yuav pab txo tau tej kab mob los txwv cov nyiaj uas muaj kab noj hniav hauv koj lub qhov ncauj.

NTSIS! Txiv hmab txiv ntoo ntau yam qhia koj txog ib kev ruaj ntseg thiab zoo li lawm ua kom koj cov hniav hniav dawb. Piv txwv, txiv pos nphuab yuav pab tau zoo heev.

Thaum cov tais tsis haum zoo, cov tshuaj yuav yooj yim rau thaj tsam ntawm cov pos hniav thiab ua rau kom voos los yog mob.

Muaj ntau ntau kom zoo thiab yoojyim txoj kev zoo thiab brighten koj cov hniav uas tsis muaj hmoov zoo. Ib txoj kev zoo yog kom muaj kev siv baking sis dej qab zib. Muaj cov tshuaj txhuam hniav uas muaj baking sis dej qab zib uas koj mus yuav tau, los cia li siv cov khoom nyob rau hauv koj tes tom tsev.

NTSIS! Tsis noj haus luam yeeb cigars los yeeb. Tej no yuav ua rau tus hniav heev.

Thaum uas siv cov tshuaj txhuam hniav tshuaj ntxuav dawb tsis muaj lwm txoj kev ntxuav hniav dawb zog, lawv tau tiv thaiv los yog nroj tsuas tshiab. Cov tshuaj txhuam hniav siv ib silica abrasive ntawd yuav tsis puas tus txha hniav laus.

Txhob siv tej ntsev thaum koj txhuam koj cov hniav. Tus leb, tsis zoo ua kom yuam kev mus ntxuav hniav dawb koj cov hniav yog kev ntsev txhuam. Koj yuav tsum muab yaug koj lub qhov ncauj kom huv si tom qab txhua txhuam hniav. Vim nws yog abrasive, tsis txhob muab dej tshoob nrog txhuam hniav uas muaj ntsev.

NTSIS! Tom qab noj mov, zom cov pos hniav ntxuav hniav dawb zoo ib yam li Orbit los tiv thaiv koj luag. Qee yam ntawm cov pos hniav yog formulated kom zoo.

Koj yuav tau txhuam, raws li siv ib cov pos hniav zaws. Txoj kev zoo tshaj kom koj luag hlwv dawb yog cias txhuam thiab siv hlua dig hniav tom qab noj mov. Qhov no pub koj nroj residue khoom noj thiab cov quav hniav ua ntej lawv yuav txoos ua ke thiab tsim kev puas tsuaj.

Lub txiv tsawb chais yuav siv tau thaum koj txhuam koj cov hniav. Qhov no yog ib txoj kev yooj yim hais tias cov neeg cog lus tej hauj lwm. Dua koj cov hniav nrog lub tsawb chais mos ua ntej uas kuv txhuam lawv. Ces txhuam koj cov hniav rau tib txoj kev uas koj ib txwm ua. Koj yuav saib tau tam sim ntawd ntawm koj cov hniav.

NTSIS!

Daj hniav yog ib qho yooj yim thaum ntawm ib tug neeg uas ib tug neeg haus luam yeeb. Nws yuav tsis yooj yim kom ib tug dawb kaj lug thaum koj haus luam yeeb. Yog hais tias koj yuav tsum haus luam yeeb, txhob haus tsawg me ntsis ces koj yuav noj qab nyob zoo dua thiab muaj zoo saib cov hniav.

NTSIS!

Tshuaj dawb rau hniav yog ib txoj kev zoo los cia zoo zoo ntawm koj lub neej. Cov hniav hniav dawb xwb tsis ua rau koj dua kom zoo saib; nws pab koj yuav nyob tau kaj siab lug nyob hauv zej zog. Koj yuav pom tau tias koj puas kam tau thiab ua tej yam rau lwm tus. Siv tej lub tswv yim mus maximize sojntsuam, thiab caum cuag tau sai thiab afforadably.

NTSIS!

Muab lub npe tuaj tawm tswv yim - koj xav li cas?
Muab lo ntawm kev zoo qhia txog cov hniav - Lub rau hli ntuj 5, 2016 thaum 12:32 AM

Pawg: Lub tsev nyob rau zoo rau cov hniav   Cim npe: , , , ,