dementi

Informace obsažené v této webové stránce slouží pouze pro všeobecné informační. Tyto informace jsou poskytovány prostřednictvím našich webových stránkách a zároveň se snažíme udržovat informace aktuální a správné, neposkytujeme žádné záruky jakéhokoliv druhu, výslovně nebo implicitně, o úplnosti, přesnost, spolehlivost, vhodnost nebo dostupnost, pokud jde o webové stránky nebo informací, výrobky, služby, nebo související grafiky obsažené na internetových stránkách pro jakýkoli účel. Jakékoliv spoléhání umístit na takové informace, je proto přísně na vlastní nebezpečí.

V žádném případě nebudeme odpovědni za jakoukoliv ztrátu nebo poškození bez omezení, nepřímé nebo následné ztráty nebo poškození, nebo jakékoliv ztráty nebo poškození za škodu způsobenou ztrátu dat nebo zisku plynoucího z dodávky, nebo v souvislosti s, Použití této webové stránky.

Prostřednictvím této webové stránky jste schopni odkaz na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou našich stránek. Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, Obsah a dostupnost těchto stránek. Zahrnutí všech odkazů nemusí nutně znamenat doporučení ani neschvaluje názory vyjádřené v nich.

Snahou je, aby webové stránky nahoru a běží hladce. Však, naše stránky nenese žádnou odpovědnost za, a nebude odpovědná za, webové stránky jsou dočasně nedostupné z důvodu technických problémů mimo naši kontrolu.