Disclaimer

Oplysningerne i denne hjemmeside er kun til generel information. Oplysningerne er leveret af vores websted, og mens vi bestræbe sig på at holde oplysningerne ajour og korrekte, Vi giver ingen erklæringer eller garantier af nogen art, udtrykkelige eller stiltiende, om fuldstændigheden, nøjagtighed, pålidelighed, egnethed eller tilgængelighed med hensyn til hjemmesiden eller oplysningerne, produkter, tjenester, eller relateret grafik indeholdt på hjemmesiden til ethvert formål. Enhver tillid du placerer på sådanne oplysninger er derfor strengt på egen risiko.

vil vi være ansvarlig for tab eller skade, herunder uden begrænsning under ingen omstændigheder, indirekte eller afledte tab eller skade, eller tab eller skade, der måtte opstå fra tab af data eller fortjeneste, der udspringer af, eller i forbindelse med, brug af denne hjemmeside.

Gennem dette websted, du er i stand til at linke til andre hjemmesider, som ikke er under kontrol af vores hjemmeside. Vi har ingen kontrol over naturen, indhold og tilgængelighed af disse websteder. Inklusionen af ​​eventuelle links indebærer ikke nødvendigvis en anbefaling eller godkender de synspunkter i dem.

Der gøres alt for at holde hjemmesiden oppe og kører problemfrit. Imidlertid, vores hjemmeside tager ikke ansvar for, og vil ikke være ansvarlig for, hjemmesiden er midlertidigt utilgængelig på grund af tekniske problemer uden for vores kontrol.