Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι για γενική ενημέρωση και μόνο. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα μας και ενώ προσπαθούμε να κρατήσουμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, δεν κάνουμε δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία, καταλληλότητα ή διαθεσιμότητα σε σχέση με την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες, ή τα σχετικά γραφικά που περιέχονται στον δικτυακό τόπο για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη που τοποθετείτε σε τέτοιες πληροφορίες είναι αυστηρά δική σας ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από, ή σε σχέση με, η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να συνδεθείτε με άλλες ιστοσελίδες που δεν είναι υπό τον έλεγχο του site μας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω στη φύση, περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα των εν λόγω χώρων. Η συμπερίληψη τυχόν δεσμών δεν σημαίνει κατ 'ανάγκη σύσταση ή έγκριση των απόψεων που εκφράζονται σε αυτούς.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσει την ιστοσελίδα και να λειτουργεί ομαλά. Ωστόσο, ιστοσελίδα μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την, και δεν θα είναι υπεύθυνη για, η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη προσωρινά λόγω τεχνικών θεμάτων πέρα ​​από τον έλεγχό μας.