سلب مسئولیت

اطلاعات موجود در این وب سایت فقط برای مقاصد اطلاعات عمومی. این اطلاعات توسط سایت ما ارائه شده و در حالی که ما تلاش برای نگه داشتن اطلاعات به روز و درست, ما هیچ تضمینی یا ضمانت از هر نوع, صریح یا ضمنی, در مورد کامل, دقت, قابلیت اطمینان, مناسب بودن و یا در دسترس بودن با توجه به وب سایت و یا اطلاعات, محصولات, خدمات, یا مربوط به گرافیک موجود بر روی وب سایت برای هر هدف. اعتماد شما را در چنین اطلاعاتی قرار است بنابراین به شدت در معرض خطر خود شما.

در هیچ رویداد در قبال از دست رفتن یا آسیب از جمله بدون محدودیت, زیان مستقیم یا تبعی یا آسیب, و یا از دست دادن یا آسیب آنچه ناشی از از دست دادن داده ها یا سود ناشی از, یا در ارتباط با, استفاده از این وب سایت.

از طریق این وب سایت شما می توانید به لینک به وب سایت های دیگر که تحت کنترل ما نیست سایت. ما هیچ کنترلی بر ماهیت, محتوا و دسترسی به این سایتها. گنجاندن هر لینک الزاما بدین معنا نیست یک توصیه یا تایید دیدگاه ها بیان داخل آنها.

هر تلاش ساخته شده است به نگه داشتن وب سایت و در حال اجرا هموار. با این حال, سایت ما هیچ مسئولیتی در قبال طول می کشد, و نمی خواهد در قبال, وب سایت موقتا در دسترس بودن به دلیل مسائل فنی خارج از کنترل ما.