Zastrzeżenie

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Informacje są dostarczane przez naszą witrynę i staramy się, aby były one aktualne i poprawne, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźne lub dorozumiane, o kompletności, precyzja, niezawodność, przydatność lub dostępność w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produkty, usługi, lub pokrewne grafiki zawarte na stronie w dowolnym celu. Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się zatem na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez ograniczeń, pośrednia lub wynikowa strata lub uszkodzenie, lub wszelkie straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z, lub w związku z, korzystanie z tej strony.

Za pośrednictwem tej strony możesz łączyć się z innymi stronami internetowymi, które nie są pod kontrolą naszej witryny. Nie mamy kontroli nad naturą, treść i dostępność tych stron. Włączenie jakichkolwiek linków niekoniecznie oznacza zalecenie lub poparcie wyrażonych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona działała sprawnie. jednak, nasza strona nie ponosi odpowiedzialności za, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za, strona jest tymczasowo niedostępna z powodu problemów technicznych pozostających poza naszą kontrolą.