Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på dette nettstedet er for generell opplysning. Opplysningene er gitt av vår side, og mens vi forsøker å holde informasjonen oppdatert og korrekt, vi gir ingen garantier av noe slag, eksplisitt eller implisitt, om fullstendig, nøyaktighet, pålitelighet, egnethet eller tilgjengelighet med hensyn til nettsiden eller informasjonen, produkter, tjenester, eller relatert grafikk som finnes på nettstedet til noe formål. Enhver avhengighet du plasserer på slik informasjon er derfor strengt på egen risiko.

Under ingen omstendigheter vil vi være ansvarlig for eventuelle tap eller skade inkludert uten begrensning, indirekte tap eller skade, eller tap eller skade som oppstår fra tap av data eller fortjeneste som følge av, eller i forbindelse med, bruk av dette nettstedet.

Gjennom denne nettsiden kan du lenker til andre nettsteder som ikke er under kontroll av nettstedet vårt. Vi har ingen kontroll over naturen, innhold og tilgjengelighet av disse nettstedene. Inkludering av alle koblinger innebærer ikke nødvendigvis en anbefaling eller gir sin tilslutning til synspunktene i dem.

Alt er gjort for å holde nettsiden oppe og går problemfritt. derimot, vår side tar ikke ansvar for, og vil ikke være ansvarlig for, nettsiden er midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske problemer utenfor vår kontroll.