Општи услови

Информациите содржани во овој веб-сајт е за општи информации цели. Информациите се обезбедени од страна на нашиот сајт, и додека ние се трудиме да ги задржи информациите до датумот и точни, ние не правиме никакви ИЗЈАВИ ИЛИ ГАРАНЦИИ од секаков вид, експлицитни или имплицитни, за комплетноста, точност, доверливост, соодветноста или достапност во однос на веб-сајт или на информации, производи, услуги, или сродни графика содржани на веб-сајт за било која намена,. Поради тоа, сите потпирање можете место на таквите информации е строго на ваш сопствен ризик.

Во никој случај ние ќе бидеме одговорни за било каква загуба или штета, вклучувајќи без ограничување, индиректни или последователни губење или оштетување, или било каква загуба или штета кои произлегуваат од загуба на податоци или профит што произлегуваат од, или во врска со, употреба на овој веб-сајт.

Преку овој веб-сајт се во можност да се поврзе со други веб-сајтови кои не се под контрола на нашиот сајт. Ние немаме контрола над природата, Содржината и достапноста на овие веб-сајтови. Вклучувањето на какви било врски не мора да значи препорака или одобрува и ставовите изразени во нив.

Секој напор е направен за да се задржи на веб-сајт и работи правилно. Сепак, нашиот сајт не превзема никаква одговорност за, и нема да биде одговорен за, на веб-сајтот да се биде привремено недостапен поради технички прашања надвор од нашата контрола.